Här diskuteras allmänna bilfrågor oavsett märke som inte passar in i övriga forum.

Moderator: Moderatorer

#1470207
poseidon skrev:Det är oväsentligt. Vi (tillsammans med de länder vi elnäts-mässigt) har brist på EL-/Värmekraft. Det hjälper inte att peka på ryssland eller Kina. Faktum är att priset går upp för att tillgången är låg.

Det brukar nämnas att vi därmed har en fungerande marknad. Tillgång å efterfrågan styr priset. Alltså, när priset är högt har vi för lite tillgång.
Ja, men du kan väl inte heller mena att det är Sveriges regerings ansvar att se till då att Tyskland och Polen m.fl ser till att ha en fungerande eltillförsel. Eller att Ryssland levererar tillräckligt med gas?

Att elpriset går upp när centraleuropa har problem är besvärligt. Vi kan inte riktigt komma undan det utan att kapa de nya överföringskablarna som kopplat ihop oss till ett mer homogent elnät.

#1470211
Jag gissar att regering kan hållas ansvarig för att den gemensamma EL-marknaden är skapad (man har ju inte varit emot det på EU-nivå) eller att man lagt ner ett antal Terawatttimmar med stabil elproduktion som säkerligen hade dämpat elpriset i södra Sverige något. Eller att man medverkat till att nätsavgifterna skenat iom att man har avgiftsfri anslutning av instabil elproduktion och nu dessutom vill att det skall underlättas med havsbaserad elproduktion vilka inte behöver betala för anslutningen till stamnätet vilket tvingar fram kraftig utbyggnad av stamnätet.

Man sa heller inte nej eller protesterade mot gasledningarna som gjorde mellanEuropa beroende av rysk gas.

osv osv osv

Allt ovan hade man ju enkelt kunna förutse konsekvenserna av men då är man ju "klimatförnekare" eller "Nej-sägare" så därför sitter vi här nu med uttrycket "vi såg det inte komma"

Kan du säga 1 sak som regeringen gjort för att elpriset skall bli lägre?

Men nu är vi rätt OT.
#1470212

poseidon skrev:Jag gissar att regering kan hållas ansvarig för att den gemensamma EL-marknaden är skapad (man har ju inte varit emot det på EU-nivå) eller att man lagt ner ett antal Terawatttimmar med stabil elproduktion som säkerligen hade dämpat elpriset i södra Sverige något. Eller att man medverkat till att nätsavgifterna skenat iom att man har avgiftsfri anslutning av instabil elproduktion och nu dessutom vill att det skall underlättas med havsbaserad elproduktion vilka inte behöver betala för anslutningen till stamnätet vilket tvingar fram kraftig utbyggnad av stamnätet.

Man sa heller inte nej eller protesterade mot gasledningarna som gjorde mellanEuropa beroende av rysk gas.

osv osv osv
Sverige var väldigt skeptisk till ryska gasledningarna. Man har försökt stoppa dem.
Bara Tyskland och Österrike är de i EU som varit positiva till bygget.


Sveriges försvarsminister har gått ut och varnat och man har förgäves försökt trycka på Tyskland.

Båda politiska blocken i Sverige har varit emot det.
#1470214
joel80 skrev:Ja, men du kan väl inte heller mena att det är Sveriges regerings ansvar att se till då att Tyskland och Polen m.fl ser till att ha en fungerande eltillförsel.
Jag anser att vår regerings skyldighet är att se till att alla landsändar har fungerande eltillförsel inom vårt rike. Det klarar man inte idag. I morgon ser det ännu värre ut. Ett lands elproduktion måste vara planerbar. Intermittenta inslag går bra så länge de ryms inom den planerbara produktionens reglerkapacitet. Allt annat är tekniskt omöjligt. Det enda svar jag hört från regeringen som storskalig lösning är havsvind. Men den är också intermittent. I bland funderar jag på om de är dumma på riktigt...


joel80 skrev:Eller att Ryssland levererar tillräckligt med gas?
Tysklands Energiewende är ett stort fiasko. Tyskland har försökt med det omöjliga: att ersätta planerbar energiproduktion med intermittent väderberoende energiproduktion. I liten skala fungerar det utmärkt. I stor skala fungerar det inte, vilket Tyskland har verkliga erfarenheter av. Eftersom man inte inte vill ha varken kolkraft eller kärnkraft hamnar man i t.ex. ett gasberoende. Gas är rent tekniskt planerbar. Men jag anser att det är en mycket dålig energikälla pga klimatfrågan samt det faktum att den möjliggör politiska påtryckningar som är odemokratiska. Hela Energiewende, och opinionens agrenade, liknar jag vid "Kjesarens nya kläder". Snart är Kjesaren avklädd...


joel80 skrev:Att elpriset går upp när centraleuropa har problem är besvärligt. Vi kan inte riktigt komma undan det utan att kapa de nya överföringskablarna som kopplat ihop oss till ett mer homogent elnät.
Kablarna behövs, annars blir det roterande frånkoppling i vårt rike under vissa speciella förutsättningar ett visst antal timmar per år. Det kallas effektunderskott. Inte energibrist på årsbasis. Men inom snar framtid kommer energikrisen kanske att medföra att det kan bli effektunderskott även under förutsättningar som normalt betraktas som vanliga. I vart fall ser vi ju nu att det är en ansträngd situation med kraftiga prisuppgångar som sannolikt varar hela vintern igenom. Men så länge kablarna finns så dras vi med i priskarusellen. En rimlig lösning är att se till rikets energiproduktion svarar upp till förbrukningen och att produktionen är planerbar. Om kablarna ska vara kvar så måste man ha rätt att göra avsteg från elområdesindelningen om ett land kan påvisa homogent täckande inhemsk elproduktion och eldistribution. Och därigenom kunna bestämma ett inhemskt takpris. I Sverige går vi förnärvarande åt motsatt håll.
#1470219
och idag kostar elen 40 öre mitt på dagen igen :party:
#1470245
@Joel-
Jag förstår dina tankar och är benägen att hålla med. och det finns inget, absolut inget som säjer att ett skatteunderskott inte skall reduceras med andra statliga kostnadsökningar. När staten förlorar miljarder på fossila skatteintäkter är det helt enkelt tvunget att kostnadsreducera densamma (allt annat vore Ebberöds bank). Och detta kommer dom göra med buller och bång. Ju mer elbilsförsäljningen ökar desto mer reduceras och skärper man subventionerna så det bara. Tendenserna är ju redan uppenbara.
.
Du proklamerar sålunda att det är mest nattetid elbilar laddas, ja riktigt- men kostnaden per KW minskar inte utan bara din totala förbrukning. Det kostar ju som sagt lika mycket kronor/ören per kw oavsett dag eller natt.
.
#1470247
EPSON skrev:Du proklamerar sålunda att det är mest nattetid elbilar laddas, ja riktigt- men kostnaden per KW minskar inte utan bara din totala förbrukning.
Va?
#1470252
poseidon skrev:Fortfarande mer än senast jag tecknade EL-avtal. Sist låg jag på 31 öre fast pris 1 år.
ja det kommer ju inte bli billigare i år på helårsbasis direkt
#1470255
Det är dock ett tag kvar till att det blir dyrare att ladda elbil än att att tanka bensin.

Men med de där effektavgifterna som nu börjar införas kommer man ju få det svårt om man inte har utrustning för att styra laddningen.

Tidningen Ny Teknik hade en lång intervju med en kille som byggt en egen reglerutrustning för att styra värmepumpar, elbilsladdning osv med nån dator.
Gissar att alla inte fixar å programmera ihop det.
  • 1
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 37

Trodo.se gubbar, inte en Stark produkt så l&[…]

Eller så kan man ju välja att laga fele[…]

V70 baklucka låser inte upp

Du hör (eller inte hör..) att c-l&arin[…]

Stödet för appen ihop med Andriod Wear &[…]