Här diskuteras allmänna bilfrågor oavsett märke som inte passar in i övriga forum.

Moderator: Moderatorer

#1321091
joel80 skrev:Skåne är förlorat.. vi kanske kan sälja det billigt till Danmark?
Absolut inte. Man ska se till att ha en energipolitik som inluderar alla landsändar. Inte ge upp områden bara för att man misslyckas. Man får skärpa sig i riksdagen och ta realistiska och pragmatiska beslut så fixar det sig. Att vägra inse verkligheten straffar sig i längden. Även för politiker.
#1321097
joel80 skrev:Vi har rätt stor del billig vattenkraft som inte danskarna har.. Så att helt jämföra med dem tror jag inte riktigt på. Långt innan 3kr/kwh kommer många av oss kunna få (och sälja) betydligt billigare el under 8-9 månader på året med solpaneler. Med batteri kan man då ha större delen av sin förbrukning tillgodosedd betydligt billigare är ett par kr/kwh.

Blir det dyrare el får man också mer när man överproducerar.

Elpriset kommer troligen fluktuera mycket mer än idag... Vilket kommer göra småskalig lagring lönsamt. Det i sin tur kommer om det blir vanligt till viss det utjämna priserna lite.
Enligt SVK:s scenario i sin systemutvecklingsplan så kommer elpriserna sannolikt att bli högre i framtiden.

När den kärnkraft som ska ha avvecklats till år 2040 är borta, riskerar södra Sverige (elområden SE3 och SE4) att uppleva än mer ökade tider med effektbrist, då någon form av flexibilitet kommer att krävas på marknaden. Flexibiliteten i form av effektreserv som krävs år 2040 uppskattas effektmässigt till att behöva vara 3,5 ggr större än dagens effektreserv. Dock gäller lagen om effektreserv endast till 2025, så det är oklart hur man ska lösa detta. Dagens priser för flexibilitet när effektreserven utnyttjas ligger i intervallet 2000 kr/MWh-5000 kr/MWh, dvs. kring 2-5 kr/KWh. Visserligen inte danska kronor utan svenska kronor, men ändå.

Man spår att dagens flaskhals på stamnätet som ligger mellan elområden SE4 och SE3, flyttas norrut till gränsen mellan elområden SE2 och SE3 till år 2040. De relativa medelpriserna i SE3 och SE4 jämfört med SE2 spås öka mest i hela norra Europa, inkl. Baltikum. Ökningen av t.ex. de danska elpriserna till år 2040 jämfört med SE2 spås bli bara mindre än en tredjedel av ökningen i SE3 och SE4.

SVK har i sitt scenario räknat med alla inslag i det Svenska kraftsystemet enligt de beslut och planer som finns. Dvs. även vind- och solkraft. Framtiden blir kanske inte enligt SVK:s scenario, men det SVK inte kan prognostisera är det nog svårt för andra aktörer också att förutse. Framtiden får utvisa.

Ett huvudargument för att ställa om elenergiproduktion är klimatfrågan. Det gäller att man räknar ärligt och objektivt när man t.ex. vill ha lösning med batterier för småskalig utjämning, jämfört med ett energisystem där sådan utjämning inte behövs. Men det är inte bara batterier som kan vara ett problem i klimatkalkylen. Det gäller i högsta grad även den resursförbrukning och klimatbelastning som det medför att bygga i princip ett helt nytt elenergisystem för att ersätta t.ex. dagens kärnkraft. För att på ett rimligt sätt kunna tillåta ökad elenergiförbrukning, t.ex. genom att införa batteribilar, så gäller det att man ser till att elenergin finns. Batteribilar har ingen förtur. Elenergin är till för alla slags förbrukare i samhället. Att föra en politik som stänger ner kraftverk efter kraftverk fungerar inte. Det är redan uppenbart i vissa delar av riket. Det kommer att bli ännu mer uppenbart i takt med stängningen av existerande kraftverk som en följd av energipolitiken, förlåt miljö- och klimatpolitiken, eftersom alternativen inte hinner byggas ut för en likvärdig ersättning som fungerar praktiskt. Man har många idéer om hur man ska lösa detta. Men det är bara idéer ännu så länge och det kommer att ta tid.
#1321108
Bra att få facts Camel. Ingen tvivel om att högerpopulismen "erbjudar" enkla lösningar på komplicerade problem. Utmaningen är att klimatfrågan adopteras av vänstern där man likadan erbjudar enkla "lösningar" på komplicerade problem.

Jag hoppas man löser klimatfrågan men det finns ingen annan långsiktig lösning i dagsläget för Sverige än att elda upp reaktorna igen.

Man har redan börjat räkna på det i danmark. Systemskiftet från svart till grön kommer att slita välfärdsstaten isär. Pengarne räcker inte. Elnätet kommer inte bli utbyggd. Vi måste utnyttje befintliga energiinfrastruktur i största möjliga mån. Dvs. använda flytande bränsle i transportsektorn.

Här är en bra artikel som visar ett initiativ som inte står ensam men som kan ingå i ett större sammanhang.

http://www.energigas.se/publikationer/t ... oena-guld/


Sent from my iPhone using Tapatalk
#1321238
Så här ser det ut. Fullständig kört. Enda energikällan som kan ta över är a-kraft eller fusionsenergi (behöver bara uppfinnas).

Sverige är väl bra med iom. vattenkraft men frågan är hur mycket snö och nederbörd klimatförändringar ger.

Läste nyss en artikel i Scientific American runt vädermönster på vår halvkula. Konklusionen är att vädermönster blir mer statiska och ibland vill ge massor regn och ibland inte regna på ett halvår.
IMG_9917.gif
IMG_9917.gif (10.59 KiB) Visad 178 gånger
Om vi ska gå på renewable blir det som med klimat-Gretha. Ingen skolgång för barn. Slut med streaming, slut med kött, slut med att bo så low dense som i Sverige.


Sent from my iPhone using Tapatalk
#1321242
AndreasThn skrev:
Fjonsson skrev: tis 11 jun 2019, 21:29 Som invånare i Trollhättan och S3 tycker jag att varje kommun kan få producera sin energi själv och sälja överskottet.
Trevligt en till trollhättebo :)
Håller med dig :-)
Det är nog något speciellt med Trollhättan. :-)

År 2017 producerades 0,89 TWh elenergi i Trollhättans kommun men hur mycket som förbrukats verkar sekretessbelagt... ;-) Olidans och Hojums vattenkraftverk stod sannolikt för merparten av produktionen. Frågan är vad som förbrukar elenergin?

I Västra Götalands Län däremot är det underskott som så många andra områden i SE3/SE4.
År 2017 var elenergiproduktionen 4,55 TWh men förbrukningen var hela 19,23 TWh.

Det finns nog goda försäljningsmöjligheter för Trollhättan om ni har något överskott av elenergi kvar efter den sekretessbelagda förbrukningen. :-D
#1321243
EjS skrev:Så här ser det ut. Fullständig kört. Enda energikällan som kan ta över är a-kraft eller fusionsenergi (behöver bara uppfinnas).
Siffrorna är lite gamla och handlar inte enbart om elenergi. Men det ser illa ut nu med. Dock har kol avtagit till förmån för naturgas, men volymerna ökar.

Världens elenergiproduktion är till 2/3 fossil idag. Elenergiproduktionen ökar varje år, och likaså utsläppen. Ökningen av den förnyelsebara delen orkar inte ens täcka den absoluta ökningen. Man spår att världens elenergiproduktion kommer att öka till ca 38 PWh till 2050, från dagens drygt 26 PWh. Av dagens elenergiproduktion är ca 17 PWh fossilt framställd. Det betyder att man på 30 år måste bygga ut förnyelsebar elenergiproduktion världen över med ca 29 PWh. Ännu mera om man dessutom ska ersätta kärnkraften som idag står för strax under 3 PWh.

Om man ska bygga ut elenergiproduktionen med 29 PWh och inrymma lägre kapacitetsfaktor i snitt för att möjliggöra intermittent elenergiproduktion blir utmaningen astronomisk. Både lagringsmässigt, men i synnerhet även när det gäller installerad effekt.

Det är fler och fler som börjar att inse detta. Kärnkraften betraktas hos fler och fler som en nödvändig del i omställningen. Utbyggnad av nya kärnkraftsreaktorer världen över är relativt omfattande. Och ännu fler är planerade. Det återstår dock att se om det blir en stor nettoökning eftersom många gamla reaktorer är på väg att stängas. Bl.a. i Sverige som bekant. Antagligen gör vi det för att föregå med gott exempel som säkerligen Kina kommer att följa? Kina bygger just nu många nya kärnreaktorer. Aj aj aj.

Att införa en global omställning av världens fossildrivna bilar till batteribilar blir inte tillräckligt bra ur klimatsynpunkt. Det blir en återvändsgränd som det ser ut nu, och som prognoserna ser ut de kommande 30 åren.
#1321247
Camel skrev: ons 12 jun 2019, 23:16
År 2017 producerades 0,89 TWh elenergi i Trollhättans kommun men hur mycket som förbrukats verkar sekretessbelagt... ;-) Olidans och Hojums vattenkraftverk stod sannolikt för merparten av produktionen. Frågan är vad som förbrukar elenergin?
Det pågår ju en del verksamhet som går på el i staden....
Sekretessbelagt?
  • 1
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 128

För sensus nav 2016 ja, vilket är aktuel[…]

https://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?f=19&[…]

Aha tack! Nu har jag plockat isär AUD i bita[…]

Värmereglagen är samma som bilar med ac,[…]