Här kan ni klottra av er sport, politik, efterlysningar m.a.o offtopic!!!

Moderator: Moderatorer

Användarvisningsbild
av Camel
#1521369
Allinug skrev:Hurra för den planerbara elen!
Det glädjer mig mycket att du gillar planerbar el. :-)
Då kan vi glädjas tillsammans. Men vi måste ju fixa fram den först. :party:


Allinug skrev:Man kan åtminstone planera för driftstopp!
Exakt så. Dock har inget tekniskt system 100% tillgänglighet, det gäller kärnkraft såväl som vindkraft. Båda dessa produktionsslag kan råka ut för oplanerat behov av reparationer. Inget konstigt alls. Men den stora skillnaden mellan dessa två produktionsslag är planerbarheten när de är redo för produktion samt den totala kapacitetsfaktorn. Men jag utgår från att du fattat detta, det framgår av verklig statistik.
av Erik Å
#1521371
Sen kan man välja mellan att göra som finnarna och ha mer eller mindre komplett reservdelsuppsättning på kärnkraftverken eller gå på den svenska linjen: beställ reservdelar när något går sönder.
Det ger stor skillnad på både tillgänglighet och stopptid när något väl går sönder.
Fransmännen har precis insett nackdelen att ha samma reaktortyp i alla kraftverk: dyker det upp ett typfel får man stänga allihop samtidigt.
Användarvisningsbild
av Camel
#1521374
Allinug skrev:Däremot vill jag som enskild person inte betala dyrt för elen. Därför skulle jag vilja bli mer självförsörjande. Därför kommer jag att skaffa solpaneler.
Jag förstår dig. Du är inte sämre än någon annan, alla tänker på sig själv i första hand. Men det är ok för dig att företagen ska lida av höga elpriser? Är det ok att nyetableringar uteblir? Är det ok med skyhöga samhällskostnader i och med att el är en insatsvara i samhällsekonomin?


Allinug skrev:El från kärnkraft blir dyr.
Egendomlig föreställning som helt saknar stöd i verkligheten. Backa till tiden före snacket om förnyelsebart och avregleringar. Då producerades i princip all el i Sverige av vattenkraft och kärnkraft. Elpriserna på den tiden var inte ens i närheten av dagens elpriser. Det går inte att snacka bort detta faktum.

Det som hänt sedan dess är att hälften av kärnkraftsreaktorerna stängts ned, massiv utbyggnad av intermittent väderberoende elproduktion ägt rum i kombination med avreglering samt utbyggda överföringsförbindelser till utlandet. Till detta har politiska styrningar tillkommit som favoriserar vissa teknikslag och straffar andra.

Summan har blivit:
Trots årligt energiöverskott råder ökad effektbrist en del av året, och mycket ofta i vissa regioner. Denna effektbrist spås av SVK att bli värre de kommande åren. Pga ökat inslag av intermittent produktion som icke är planerbar, sammanfaller ofta ökad effektbrist med stor konsumtion. Eftersom effektbrist innebär att elöverföringen till kontinenten inte kan "mättas" så uppstår priskoppling till kontinenten. Eftersom många länder på kontinenten har gått längre i galenskapen att ställa om från planerbar elproduktion till intermittent väderberoende elproduktion, så har de höga elpriser som vi kopplar till även i Sverige. Till viss del beror det på själva prissättningssystemet, men man kan inte bortse från att effektbrist är effektbrist. Och de höga priserna är ett resultat av effektbristen i sak, inte prissättningssystemet i sig. Kriget har förvärrat själva prisnivån men galenskaperna fanns redan långt före kriget och visade tydliga konsekvenser i Sverige redan hösten 2021, alltså före kriget startade. Hade vi haft kvar vår ursprungliga planerbara elproduktion, så hade vi kunnat hantera både avregleringen och de utbyggda utlandsförbindelserna utan att elpriset i Sverige hade behövt stiga nämnvärt. Man ska ha i minnet att högsta toppförbrukningseffekt var högre förr än vad den är nu. Trots detta klarade dåtidens elproduktion av det. Tack vare sin planerbarhet i kombination med att vi hade många fler planerbara stora produktionsenheter. Den som tror något annat söker förklaringar i den utopiska drömmarens värld. Eller så har man en agenda där egenintressen i den nya gröna industrin styr. Eller ren och skär fobi mot vissa produktionsslag.
Användarvisningsbild
av VolvoB20
#1521394
Allinug skrev: tis 29 nov 2022, 18:58 Som jag ser det så är det kraftvärmeverk som är ”gudsgåvan”. Man ger kraftvärmeverket sådant som man ändå vill bli av med (som också är förnybart) och får ut sådant som man vill ha, dvs värme och el.
Schwartze pumpe, kolkraftverket utanför Berlin bränner av nästan ett halvt ton kol i sekunden och det ger bara hälften av elen som Forsmark producerar.

Om man körde biobränsle skulle man väl behöva bränna 3-4 ton "ved" per sekund för att matcha Forsmark.

Att ersätta kärnkraft med biobränsle kräver en enorm flotta av skördare, skotare och timmerbilar. För att inte tala om påverkan på skogen och skogsbruket. Dammsuger man skogen på grenar, stubbar osv blir marken utarmad och man måste tillföra gödning

Kan vara bra att ha I åtanke
av Erik Å
#1521395
Men iofs, om man sparade biobränslet till just de dagar då vind och sol ger noll kanske det kunde gå. Kräver dock framförhållning och planering plus rejäla värmekraftverk. Dock finns det generellt (globalt) inte en chans att ersätta mer än en bråkdel av fossilbränslena med bio-, viktigt att komma ihåg. Och fortfarande ökar förbrukningen av fossila bränslen trots att förnybart byggs ut i rasande takt :-/ Rekommenderar boken "Gratislunchen" av Therese Uddenfeldt
Användarvisningsbild
av Allinug
#1521397
Till kraftvärme i Sverige används nästan inte alls kol. Mesta delen kommer ifrån biobränsle, avfall och spillvärme från någon närliggande industri. Dvs sådant som ändå gått till spillo. Kraftvärmeverket tuffar på dag och natt och levererar värme och el pålitligt oavsett väder.

Biobränslet är sådant som blir över vid skogsbruk. Men under sin livstid har träden som avverkats bundit mängder av koldioxid från atmosfären. Så detta ”bränsle” är ett bränsle som varit positivt för miljön under sin tillkomst.
Användarvisningsbild
av Allinug
#1521398
Angående brytning av uran i Sverige så hade man ett inslag om oron för detta i Oviken. För dem som bor där kan man tänka sig att detta kommer att innebära betydligt större ingrepp i miljön än vad ett vindkraftverk innebär (som också är en olägenhet). Risken är att inte mycket av den vackra miljön i Oviken kommer att få vara kvar ifall man börjar bryta uran.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtl ... ingsplaner
Användarvisningsbild
av Allinug
#1521402
Erik Å skrev: ons 30 nov 2022, 17:45 Men iofs, om man sparade biobränslet till just de dagar då vind och sol ger noll kanske det kunde gå. Kräver dock framförhållning och planering plus rejäla värmekraftverk. Dock finns det generellt (globalt) inte en chans att ersätta mer än en bråkdel av fossilbränslena med bio-, viktigt att komma ihåg. Och fortfarande ökar förbrukningen av fossila bränslen trots att förnybart byggs ut i rasande takt :-/ Rekommenderar boken "Gratislunchen" av Therese Uddenfeldt
Jag tror det är bättre att satsa på kraftvärmeverk istället för värmekraftverk. Det blir dubbla verkningsgraden för bränslet. Man får ju ändå ut värme ur processen så då är det ju dumt att inte utnyttja detta till fjärrvärme som kan värma husen. För de som värmer husen med el så står elkostnaden för uppvärmning för ca 75% av hela elkostnaden. Bort med den!
Senast redigerad av 1 Allinug, redigerad totalt 0 gånger.
Användarvisningsbild
av Cotag
#1521403
Allinug skrev: detta ”bränsle” är ett bränsle som varit positivt för miljön under sin tillkomst.
...och blir negativt vid nyttjande som bränsle.
Så länge trädet får stå på rot så är det mycket riktigt en kolsänka.
  • 1
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 241
Besikta vindruta

aldrig bytt på Volvo, Ryds alla gånger[…]

Skrammel från D4

Ja, provade du att starta motorn när du hade […]

Dra ut larm säkringen kan kanske räcka.[…]

Mmm, jo orginalkammen är redigt pigg på[…]