Här diskuteras allmänna bilfrågor oavsett märke som inte passar in i övriga forum.

Moderator: Moderatorer

#1470417
Så här såg min september ut.

Det som inte står med är de 60 öre extra per kWh man får för såld el per kWh samt de ca 5 öre per kWh jag får för "nätnytta" per såld kWh samt 13,50 öre i överföringsavgift för köpt el och 35 öre/kWh i skatter och avgift som också nätägaren lägger till.
Screenshot_20211021-134221_Drive.jpg
Screenshot_20211021-134221_Drive.jpg (222.77 KiB) Visad 201 gånger
#1470492
joel80 skrev:Så här såg min september ut.

Det som inte står med är de 60 öre extra per kWh man får för såld el per kWh samt de ca 5 öre per kWh jag får för "nätnytta" per såld kWh samt 13,50 öre i överföringsavgift för köpt el och 35 öre/kWh i skatter och avgift som också nätägaren lägger till.
Screenshot_20211021-134221_Drive.jpg
Ser dyrt ut. Typ 2-3 gånger dyrare än mitt elabbonemang för 1 år sen.
#1470520
poseidon skrev:
joel80 skrev:Så här såg min september ut.

Det som inte står med är de 60 öre extra per kWh man får för såld el per kWh samt de ca 5 öre per kWh jag får för "nätnytta" per såld kWh samt 13,50 öre i överföringsavgift för köpt el och 35 öre/kWh i skatter och avgift som också nätägaren lägger till.
Ser dyrt ut. Typ 2-3 gånger dyrare än mitt elabbonemang för 1 år sen.
Priserna på elenergi varierar mycket kraftigt inom helt orimliga intervall. Ena dagen är det negativa priser, kort därefter kan priset vara flera kronor per kWh. Några exempel på effektflöden inom riket samt mellan länder visar på att det finns flera faktorer som samverkar. Intermittensen (vindkraft) gör sig kraftigt påmind när man analyserar effektflödena. Variabler som kyla, vind samt öveföringskapacitet påverkar mycket. Kalla och vindfattiga dagar måste vi importera eftersom effekten inte räcker till i vissa elområden. Men vanligtvis exporterar vi elenergi. Vad vi får betalt påverkas mycket av effektsituationen i de länder vi exporterar till. Det kan bli mycket höga energipriser i vissa delar av Sverige, trots export. Detta är inte rimligt.

Bygger vi in ännu mera intermittens i elproduktionen för att täcka det ökade elbehovet, så ökar dessa problem till nivåer som blir ohanterliga utan utbyggnad av planerbar reglerkraft. Priserna lär då inte bli lägre, snarare tvärt om. Det måste alltid finnas planerbarhet i nationell elenergiförsörjning. Produktion måste alltid svara mot förbrukning. Lagring kan skjuta på förhållandet mellan produktion och förbrukning tidsmässigt. Med dagens kunskapsnivå har lagring bara marginell betydelse. Alltså måste all intermittent elenergiproduktion ha (nästan) lika stor reglerbar elenergiproduktion. Dessutom behövs även baskraft om reglerområdet inte täcker hela det totala reglerområdet.

I Sverige är kärnkraft baskraften. Vattenkraften används som komplement till baskraft i kombination med att den är reglerkraft för att tillsammans med anslutningar till omgivande länder utjämna intermittensen hos i huvudsak vindkraften. I framtiden spås Sveriges elenergibehov vara mycket större än idag, uppemot det dubbla. Man tänker sig kraftig utbyggnad av vindkraft för att öka elproduktionen. Samtidigt vill man avveckla den kärnkraft som är kvar. Det innebär att vattenkraften dels ska täcka mer av baskraft samtidigt som den ska agera reglerkraft i ett mycket större intervall. Det finns inte kapacitet för det. Det betyder att någon annan energikälla behövs som är planerbar och som kan agera reglerkraft vid behov. Det blir då gasturbiner som går på fossilbränsle.

Batteribilars driftkostnad blir sannolikt högre i framtiden samtidigt som klimategenskaperna sannolikt försämras. Detta gäller inte bara batteribilar, utan all övrig elenergiförbrukning i samhället.

SVK har bara ansvar för att hålla frekvensen på 50 Hz i elnätet. Ingen har ansvar för att upprätthålla effekten. För att elnätet ska fungera måste flera saker samverka. Utan att gå in på djupet så handlar det om eltekniska egenskaper hos de olika kraftslagen. Innan den intermittenta vindkraften kom in i bilden och kärnkraften delvis avvecklades hade vi ett stamnät i balans. Nu samverkar flera obalanser som inte bara beror på intermittensen hos vindkraften. De beror även på ett de eltekniska egenskaperna skiljer kraftigt mellan planerbar kraft som genereras med turbin och generator som har stor svängmassa och kan hantera reaktiv effekt, och intermittent vindkraft som saknar nämnvärd fysisk svängmassa och som i många fall bara samverkar med elnätet genom inverter. Om man t.ex. avvecklar ett kärnkraftverk i södra Sverige så blir bortfallet, förutom den elenergi som kärnkraftverket kunde producera, även eltekniska egenskaper som verkar stabiliserande på elnätet samt även bidrar till ökad överföringskapacitet i stamnätet. Överföringskapaciteten påverkas negativt om kraftproduktion som kan hantera reaktiv effekt avvecklas, mer än bara bortfallet av själva produktionen. Detta hörs sällan i debatten. Problemet ökar med ökat inslag av markkabel som ökar behovet av kompensering.

De eltekniska egenskaperna som är stabiliserande för elnätet brukar kallas för systemtjänster. Inget ansvar läggs på vindkraften att tillhandahålla systemtjänster och den behöver inte heller ansvara för vad som händer när det inte blåser. Vindkraften kan svårligen t.ex. varken användas som en effektreserv eller som planerbar kraft av naturliga orsaker. Kostnaderna för detta läggs på samhället (konsumenterna) och de andra kraftslagen. Vindkraften är enormt subventionerad.

Omställningen till eldrift av transportsektorn ska bli intressant att följa när den blir storskalig.

Några ögonblicksbilder på effektflöden i Sverige och mellan omgivande länder:
Camel_SVK_210212_210405.jpg
Camel_SVK_210212_210405.jpg (561.87 KiB) Visad 137 gånger
Camel_SVK_211003_211007.jpg
Camel_SVK_211003_211007.jpg (574.55 KiB) Visad 137 gånger
#1470531

Camel skrev:
Batteribilars driftkostnad blir sannolikt högre i framtiden samtidigt som klimategenskaperna sannolikt försämras. Detta gäller inte bara batteribilar, utan all övrig elenergiförbrukning i samhället.
Den slutsatsen verkar du ev dra genom att bara kolla på elpriset och framtida elproduktion?

Elbilars batterier blir ständigt bättre och kräver mindre och mindre "känsliga" ämnen. Samtidgt blir de mer energitäta och lättare per kWh, vilket kräver mindre råmaterial samt lägre energiåtgång vid tillverkning.

Fabriker för batteritillverkning har länge funnits mest i Asien, med en sämre energimix än Sverige och Europa, men i och med att man nu bygger upp en rejäl produktion både i Sverige och på andra ställen i Europa så blir batterierna "renare" i och med det också.

Att flera elbilar nu också stödjer V2G gör att de kan användas för att minska elanvändningen under toppar med hög efterfrågan.

Batterier sjunker stadigt i pris.
Jag tror du kan ha rätt i att vi inte kommer kunna köra alla månader under året för 2kr milen för elkostnaderna, men den krona extra per mil det kan bli kommer ändå inte vara högre än den minskade värdeminskningen på framtida elbilar, som alltså blir billigare än dagens.

Elprisets nyckfullhet påverkar däremot inte just elbilens elkostnad lika mycket som övrig hushållsel då det är lätt att styra laddtiderna.


I övrigt så har ju andelen fossil elenergi i Europa minskat rätt konstant, med vissa undantag, senaste årtiondet. Så även om man har problem nu så ser jag ändå positict på att man kan fortsätta öka andelen förnyelsebart och fortsätta fasa ut olja och kol.
#1470532
poseidon skrev:Glöm inte EL från Solpaneler. Inte heller särskilt planerbar vilket ytterligare bidrar till effektobalansen.

Även inom detta område är det kört eftersom Meritokrati inte råder.
Solkraftsel är ändå rätt bra då den produceras på dagtid då behovet är högst. Jag har fått märkbart bättre betalt för min solel jag kunnat sälja dagtid än övrig el jag köpt tillbaka. Men såklart är det långt ifrån hela lösningen, men den hjälper till dagtid.
#1470533
poseidon skrev: fre 22 okt 2021, 08:20 Så kommer det bli.
Det är mycket möjligt. Men det betyder ju inte att man inte kan köra elbil ändå.

Ska jag vara riktigt brutalt ärlig så struntar jag i klimatetfrågan på ett personligt plan. Jag hade lika gärna kunnat köra en trimmad fossilbil utan katalysator. Nu kör jag ändå elbil eftersom det är billigt bränsle och för att de är fullkomligt överlägsna att köra.

Jag tror inte man förstår hur dålig en fossilbil är om man inte kört elbil dagligen i åtminstone ett par veckor först. Det är fan ingen lek att vänja sig med den usla gasresponsen igen.
#1470537
joel80 skrev:
poseidon skrev:Glöm inte EL från Solpaneler. Inte heller särskilt planerbar vilket ytterligare bidrar till effektobalansen.

Även inom detta område är det kört eftersom Meritokrati inte råder.
Solkraftsel är ändå rätt bra då den produceras på dagtid då behovet är högst. Jag har fått märkbart bättre betalt för min solel jag kunnat sälja dagtid än övrig el jag köpt tillbaka. Men såklart är det långt ifrån hela lösningen, men den hjälper till dagtid.
En kall vintermorgon i januari duger ingen solel, några watt får du säkert ut, ofta blåser det inte heller när det är kallt på vintern.

Dvs varken vind eller sol kan räknas till baskraften som vi behöver för att fortsätta vara ett I-land.
#1470538
joel80 skrev:
Camel skrev:
Batteribilars driftkostnad blir sannolikt högre i framtiden samtidigt som klimategenskaperna sannolikt försämras. Detta gäller inte bara batteribilar, utan all övrig elenergiförbrukning i samhället.
Den slutsatsen verkar du ev dra genom att bara kolla på elpriset och framtida elproduktion?
Nej verkligen inte, min slutsats baserar jag på trenden i utvecklingen rent eltekniskt. Eran med koldioxidsnål elenergi och låga priser är över för Sveriges del som trenden ser ut nu.
Ibland undrar man om man skriver på ett forum för blinda. ;-) I mitt inlägg skrev jag en hel del om eltekniska förhållanden och vad alternativen är (som det ser ut med rådande kunskapsläge). :-)


joel80 skrev:Fabriker för batteritillverkning har länge funnits mest i Asien, med en sämre energimix än Sverige och Europa, men i och med att man nu bygger upp en rejäl produktion både i Sverige och på andra ställen i Europa så blir batterierna "renare" i och med det också.
Det återstår att se i det långa loppet. Regeringen klarar inte av att inse varför intermittent elenergiproduktion inte är förenlig med med ett ordnat samhälle där produktion kan ske oberoende av om det blåser eller inte. Regeringen har ju inga rimliga planer för reglerkraft som kompenserar utebliven vindkraftsproduktion. Man har stängt ytterligare kärnkraft och byggt ut vindkraft. Och svaret på morgondagens behov är ytterligare vindkraft. :bored:
Men det kanske är framtiden, vindberoende arbetstider? :-/


joel80 skrev: Elprisets nyckfullhet påverkar däremot inte just elbilens elkostnad lika mycket som övrig hushållsel då det är lätt att styra laddtiderna.
Det som påverkar elprisets nyckfullhet är den förda energipolitiken. Den är så otroligt ansvarslös i sin utformning att ansvarutkrävande borde vara rimligt att tänka sig.


joel80 skrev:I övrigt så har ju andelen fossil elenergi i Europa minskat rätt konstant, med vissa undantag, senaste årtiondet. Så även om man har problem nu så ser jag ändå positict på att man kan fortsätta öka andelen förnyelsebart och fortsätta fasa ut olja och kol.
Återigen, detta verkar vara ett forum för blinda fast inläggen är i skrift. ;-) Vad menas med mer förnybart? Enligt vår regering är kraftig satsning på utbyggnad av vindkraft det som gäller. I mitt tidigare inlägg har jag försökt att förklara varför det bara blir värre och värre ju mer intermittens man utökar produktionen med. Istället för att fokusera på att det ska vara förnybart så borde man fokusera på den målbild som erhålls om klimathotet betraktas som det framställs. Alltså räcker det i det sk. akuta läget om det är fossilfritt och inte bidrar med ökning av CO2. Som klimathotet framställs är det bråttom bråttom. Då gäller det att även de som skriker högt om klimathotet kan inse att utan kompromisser är vi hjälplösa. Om man inte kan presentera planerbar elenergiproduktion som är förnyelsebar, så måste man åtminstone ställa kravet att de accepterar planerbar elenergiproduktion som är fossilfri. Om man inte accepterar detta, och framhärdar med ytterligare stort inslag av intermittent elenergiproduktion, ja då går det inte att behålla samhället som det ser ut idag. Men jag börjar tro att det faktisk kanske är vad de eftersträvar. Rent eltekniskt går det helt enkelt inte ihop att utesluta vissa teknikslag när alla teknikslag som uppfyller målbilden behövs tillsammans. Och ändå kanske vi inte når riktigt ända fram, men en bra bit på vägen. Fler och fler börjar inse detta.
  • 1
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 271

Det finns ingen max körsträcka p&arin[…]

Och klassikern med batteriets status är koll[…]

Frågan jag ställer mig är ju varf&[…]

Montera annat avgassystem på bifuel?

Sambon har en V70 -06 bifuel. Jag behöver byt[…]