Här diskuteras allmänna bilfrågor oavsett märke som inte passar in i övriga forum.

Moderator: Moderatorer

Användarvisningsbild
av VolvoB20
#1269350
Mänskligheten fixar detta. Och vi agerar alltid likadant. Inget större sker innan krisen är ett faktum. Titta i backspegeln.

Strax innan andra världskriget fanns inte mycket vapen, men på bara några år hade man byggt upp en industri som producerade 280.000 stridsvagnar, 1400 krigsfartyg, 5,5 miljoner stridsfordon, 1 miljon kanoner och 500.000 flygplan och 30 miljoner skjutvapen. Som man sedan lyckades döda + 70 miljoner människor och lägga större delen av världen i spillror på rekordtid.

Detta lyckades man med på bara några få år. Ingen gör något så länge det bara pratas om krisen, inte förrns den är över oss börjar det hända saker. En oljekris tex, så lär vi ställa om på några år bara.
Användarvisningsbild
av Camel
#1269351
Jag tänker lite som du B20. Det är inte så svårt att föreställa sig att vi klarar av att snabbt hitta alternativ till olja vid en oljekris. Det gör vi ju redan i liten skala. Precis som att det gick utmärkt att skala upp vapentillverkningen inför världskrigen. Men ännu är ingen idé inom synhåll för att klara en storskalig hållbar global omställning om/när klimatkrisen är ett faktum och effekterna ohållbara. Men det kanske kommer det också... Vem vet. Men det börjar bli dags att ha åtminstone idéerna.
Användarvisningsbild
av joel80
#1269358
Camel skrev:
joel80 skrev:Jag håller med Camel om att elbil inte bör eller kan vara det enda alternativet. Men tror samtidigt att elmixen i världen nu snabbt håller på att förändras.
De allra flesta bedömare är överens om två saker:
1. Världen elenergiproduktion spås ge lägre CO2-utsläpp per producerad kWh i framtiden.
2. Världens elenergiförbrukning spås öka så mycket, att trots att den blir bättre ur CO2-synpunkt per kWh, så spås de absoluta utsläppen bli större än i dag pga att mycket mer elenergi kommer att behövas. År 2050 spås världen behöva ca 38.000 TWh elenergi mot 25.000 TWh idag.

Dagligen får man höra att vi måste sänka världens CO2-utsläpp. När det gäller elenergiproduktionen så spås utsläppen totalt sett att öka i absoluta tal. Hur går det ihop med satsning på batteribilar ur klimatsynpunkt?

Uppskalningen är ju redan inledd. Det tog 20 år för första miljonen elbilar i världen, bara 17 månader att nå den andra. Mellan den tredje och fjärde miljonen tog det bara 6 månader.
Det är rejäl fart där nu.
Ungefär likandant ser det ut med solceller... och vindkraft. De kraftverk som idag sätts upp är dessutom lika effektiva som mellan 5-10st av tidigare generation.
Det behövs (kanske tyvärr?) ekonomiska påtryckningar för att det ska gå ännu snabbare så att omställningen hinns med innan det är helt kört. Då blir det skatter på bränsle och dyrare inköp av "smutsiga" bilar.

Även om man kollar på den globala energimarknaden så blir det en minskning av utsläppen med elbilar jämfört med bensin och diesel. (den mängd HVO och syntetisk bensin som går att få fram på ett miljövänligt sätt ska såklart också användas.)
Även om du bränner olja i ett kraftverk får du ut mer energi än om du använder den direkt i en bil. Dels för att elbilen är effektivare, dels för att du i ett kraftverk kan optimera förbränningen, ta vara på värmen och rena utsläppen bättre.
Nu måste vi såklart ifrån oljan som energikälla där också, men det jag menar är att det hur man än gör, även med nuvarande elmix i världen, blir fördel elbilen om man jämför med att istället köra på bensin eller diesel. Och ju med fossilfritt som tillkommer i elmixen desto större blir förtjänsten.

Under 2017 hade vi för första gången mer förnyelsebar el i Europa än från kol.
Även I världen så går procentandelen av förnyelsebart upp.
"According to the Renewables Global Status Report (GSR) from REN21, roughly a fifth of the world’s electrical power production now comes from renewable sources. To be more precise, in 2013 renewable energy accounted for 22% of the global energy mix, up from 21% in 2012 and 18% in 2007."
https://www.zmescience.com/ecology/clim ... le-energy/
Edit: 2017 är det en fjärdedel.. Alltså 25% förnyelsebart i världen. Europa ligger på knappt 35%

I EU har andelen förnybar energi ökat med hela 8,2 procentenheter mellan 2005 och 2015.

Vad jag menar är att det händer saker rätt fort. Det vi får se är hur snabbt det verkligen går. Men att man ska försöka byta ut så många diesel och bensinbilar som möjligt så snart det går då det tar ett decennium eller så att förnya bilparken är klokt. Då får det verkligen en ordentlig effekt när elproduktionen blir renare och renare.
Användarvisningsbild
av lennarte
#1269372
VolvoB20 skrev:Naturgasen kan du köra i en gasturbin som driver en generator direkt, det ger högre verkningsgrad än att elda kol, som kokar vatten som ger ånga som driver en turbin som driver en generator. Speciell i alla varma delar av världen som inte har användning av spillvärme för att värma husen.

Därför har CO2 minskat när man går från kol till fossil naturgas.
Nu tänkte jag mest på den naturgas vi kör fordon på, där minskar det ju inte på CO2 utsläppen. Helt klart är det ju bättre än kol vid annan användning, men så långt tänkte inte jag.
Det är faktiskt ganska många som blandar ihop det där med naturgas, biogas, fordonsgas, LNG, CNG, LPG, gasol och allt vad det heter (fins säkert fler beteckningar)
av Knatch
#1269378
Ja självklart är det olika beroende på var man bor, men det jag menar är när regeringen får för sig att fasa ut något så sker det till nackdel för den vanliga medborgaren, vilken är majoritet av befolkningen. Man smäller på skatt efter skatt och den vanliga medborgaren får dom som en örfil. Alla kan inte ställa om sig så fort, därför är straffskatter en idiotisk ide. Varför inte använda annan metod där man lockar folk till att göra si eller så genom att subventionera och rabattera det man vill få fram och låta marknaden fasa ut det gamla som man vill bli av med. Visst subventioneras det en del men samtidigt straffbeskattar man dom andra och det blir omvänd kommunism där exempelvis dieselägaren ska betala för att överklassen ska få en subventionerad hybrid.
Det blir fel. Sen vet vi också att fordon och miljöskatter inte går till vad dom ska gå till utan dom går till massa annat skit men det är en annan historia.
Användarvisningsbild
av Camel
#1269385
joel80 skrev:Uppskalningen är ju redan inledd. Det tog 20 år för första miljonen elbilar i världen, bara 17 månader att nå den andra. Mellan den tredje och fjärde miljonen tog det bara 6 månader.
Det stämmer. Men jag menar är att jag saknar hållbar uppskalning. Batteribilar är inte hållbara klimatmässigt idag. Och även om de skulle bli det i framtiden byggs en enorm klimatskuld upp tills dess.
joel80 skrev:Ungefär likandant ser det ut med solceller... och vindkraft. De kraftverk som idag sätts upp är dessutom lika effektiva som mellan 5-10st av tidigare generation.
LCA ger vid handen att solceller inte är tillräckligt bra för att möta de mål om nollutsläpp av CO2 som man hör från politiskt håll. Ingen känd energikälla kan möta detta. Men vindkraft ligger bättre till än solceller. Liksom kärnkraft.
joel80 skrev:Det behövs (kanske tyvärr?) ekonomiska påtryckningar för att det ska gå ännu snabbare så att omställningen hinns med innan det är helt kört. Då blir det skatter på bränsle och dyrare inköp av "smutsiga" bilar.
Utan tvekan helt korrekt. Mycket få gör något frivilligt om det blir tillräckligt dyrt. Problemet är bara att man riktar skatterna för att favorisera viss teknik och tränga undan annan teknik. Man ska rikta skatterna mot det som är skadligt istället, t.ex. i detta fall fossilbränslen. Inte bilar som råkar ha en ICE-motor som ofta kan användas att köra på alternativa bränslen.

joel80 skrev:Även om man kollar på den globala energimarknaden så blir det en minskning av utsläppen med elbilar jämfört med bensin och diesel. (den mängd HVO och syntetisk bensin som går att få fram på ett miljövänligt sätt ska såklart också användas.)
I dagsläget är CO2-utsläppen för den globala elenergin oacceptabelt hög för att användas för att ladda batteribilar om nu klimatet är illa ute. Två fel gör som bekant inte ett fel rätt. Att fortsätta med fossila bränslen är också uteslutet.
joel80 skrev:Även om du bränner olja i ett kraftverk får du ut mer energi än om du använder den direkt i en bil. Dels för att elbilen är effektivare, dels för att du i ett kraftverk kan optimera förbränningen, ta vara på värmen och rena utsläppen bättre.
Både ICE-bilar och kraftverk får faktiskt (något) bättre verkningsgrad för varje utvecklingssteg. Men i stort sett är det samma termiska problem med dålig verkningsgrad om man jämför så länge man inte kan ta vara på överskottsvärmen på något sätt. Och det är bara hos en mycket liten del av världens fossila elenergiproduktion där värmen tas tillvara på. Det är vanligare då att man ta tillvara en del av överskottsvärmen för att höja verkningsgraden, t.ex. gasturbiner.
joel80 skrev:Nu måste vi såklart ifrån oljan som energikälla där också, men det jag menar är att det hur man än gör, även med nuvarande elmix i världen, blir fördel elbilen om man jämför med att istället köra på bensin eller diesel. Och ju med fossilfritt som tillkommer i elmixen desto större blir förtjänsten.
Av världens elenergiproduktion på 25.000 TWh är 2/3 fossilt framställd, dvs i runda slängar 17.000 TWh. Till detta kommer att världens elenergiproduktion spås öka till minst 38.000 TWh år 2050. Vissa förutspår ännu mer. Den förnyelsebara elenergiproduktionskapaciteten behöver alltså öka med 30.000 TWh till år 2050. Utslaget på ca 30 år blir det ca 1000 TWh ökning per år jämt fördelat, exkl. kompensering för den klimatskuld som hinner byggas upp ytterligare eftersom man inte kan ställa om all produktion redan första året. Det är rimligt att anta att det går relativt sakta i början och att takten ökar mot slutet. Dessutom är den icke-fossila delen av dagens elenergiproduktion till en del baserad på vattenkraft och kärnkraft. Om de inte kan byggas ut, eller om kärnkraften avvecklas, så blir kravet på ökning av förnyelsebara elenergikällor ännu högre. Om dessa är intermittenta (som sol- och vindkraft är) så blir kravet på installerad effekt ännu högre för att erhålla den nödvändiga energimängden. De som gärna pratar om procentuell förändring av något bör även beakta absolutbeloppet som ska ökas. I detta fall gäller det 1000-tals TWh. En TWh är väldigt mycket energi. 1000-tals TWh är väldigt mycket mer energi, närmare bestämt miljontals GWh.
joel80 skrev:Under 2017 hade vi för första gången mer förnyelsebar el i Europa än från kol.
Även I världen så går procentandelen av förnyelsebart upp.
Europa är inte världen. Långt därifrån i absoluta tal. Men i världen i genomsnitt, går procentandelen förnyelsebart upp. Men den absoluta mängden fossilt framställd elenergi ökar. Jag anser att det går alldeles för sakta för att uppfylla mål som "nollutsläpp" t.ex. 2050. Man kommer inte ens vara i närheten av att lyckas, framförallt inte om den klimatskuld som ytterligare hinner byggas upp också ska kompenseras.
joel80 skrev:Vad jag menar är att det händer saker rätt fort. Det vi får se är hur snabbt det verkligen går. Men att man ska försöka byta ut så många diesel och bensinbilar som möjligt så snart det går då det tar ett decennium eller så att förnya bilparken är klokt. Då får det verkligen en ordentlig effekt när elproduktionen blir renare och renare.
Jag önskar att jag kunde hålla med dig om att ökningstakten skulle vara tillräcklig. Men tyvärr. Att man från politiskt håll just nu favoriserar batteribilar så intensivt att t.ex. biltillverkare tvekar att tillverka ICE-bilar som på allvar skulle kunna bidra till reala minskningar av CO2-utsläppen, om de körs på alternativa bränslen, är mycket olyckligt. Att politikerna dessutom skrämmer upp konsumenterna så att man i förtid byter bilparken med ökad resursåtgång och klimatutsläpp som följd är inte rimligt. Vi behöver alla rimliga alternativ. Åtminstone behöver vi de alternativ som relativt är bättre i realiteten än andra. Tyvärr är inget av dagens kända alternativ lösningen på målen om nollutsläpp om man räknar ärligt och tar med helheten.
Användarvisningsbild
av joel80
#1269453
Eftersom det inte riktigt går att stoppa nybilsförsäljningen bör man styra den mot elbilar, vilket ämidag är det bästa alternativet.

Så att bara rikta in sig på bränslet skulle bli tokigt för de som kör äldre bilar.
Om man inte också styr nybilsförsäljningen kommer det ut färre bilar med lägre utsläpp och färre laddbara.
Den köpstarka grupp som köper nya bilar påverkas inte lika mycket om bensinen så kostar 20kr.
De som sen köper bilarna i anda och tredjehand skulle kanske hellre ha en bränslesnål bil, men om inte nybilsförsäljningen styrs åt det hållet kanske det inte kommer ut tillräckligt med sånna.

Fossilfritt elproduktion är den del som ökar mest av alla delar. Snart kommer det fossilfria stå för merparten av nyproduktionen och även konkurrera ut kol och olja.

Kina, som är en av de länder som p.g.a mängden befolkning släpper ut mest co2 via elproduktion har bestämt sig för riktning och satsar hårt på fossilfritt. Där kan man p.g.a det icke demokratiska styret också gå betydligt snabbare och hårdare fram. Inte alltid så bra för den enskilde, men det kan bli resultat snabbare.

De klimstneutrala fordonsbränslena vi har är kraftigt begränsade jämfört med fossila drivmedel. Det är mycket svårare att öka en sån produktion för att klara en stor det av fordonsflottan än det är att få upp mer fossilfria el.
T.ex kan alla villaägare få bra mycket mer el producerad under året än vad flera bilar skulle behöva. Dock med ojämn tillgång under året. Men under runt 60-70% av året ger solceller tillräckligt för ena bilresor även här i Sverige. Räknar man på vad det skulle kosta att köpa drivmedel istället har man hämtat hem investeringen på typ 3 år. (nu jämför man ju ofta med elpriset istället och då tar det ca 7-10 år beroende på om man får stöd eller inte.)

I år t.ex ger alla vind och soltimmar man kan få in en viktig besparing av vår reglerkraft (vattenkraften) som verkligen behövs till vintern. All vind och sol som kan uppbringas gör att våra rätt långt ifrån fyllda dammar kan behålla lite mer tills då det verkligen behövs.

Intressant att se vad politikerna inom EU nu gör för att förverkliga det beslut som togs i veckan om 45% mindre utsläpp från bilar till 2030.
Användarvisningsbild
av VolvoB20
#1269476
joel80 skrev: lör 15 sep 2018, 00:45 Intressant att se vad politikerna inom EU nu gör för att förverkliga det beslut som togs i veckan om 45% mindre utsläpp från bilar till 2030.
Det är inget att undra över, svaret är redan givet. Massiva skatte och avgiftshöjningar. Vad annars tror du ?

Halveras utsläppen så måste påslaget fördubblas, Går utsläppet ned till 25% får man fyrdubbla det. Och går alla över till elbil flyttas skatten över dit.

Pengarna måste in, det är en naturlag som inte ändras.
Användarvisningsbild
av Camel
#1269482
joel80 skrev:Eftersom det inte riktigt går att stoppa nybilsförsäljningen bör man styra den mot elbilar, vilket ämidag är det bästa alternativet.
Batteribilar är absolut inte det bästa alternativet för att lösa klimatproblemet. För att tycka så krävs att man ignorerar det faktum att världens elenergiproduktion är för CO2-intensiv, att resurserna för batteritillverkning är ändliga samt att batteritillverkningen är CO2-belastande.

joel80 skrev:Så att bara rikta in sig på bränslet skulle bli tokigt för de som kör äldre bilar.
Satsningen på batteribilar är inte lösningen för de som kör äldre bilar eller för den del de som kör bil i landsbygden av många skäl. Framförallt ekonomiskt. Batteribilar är alldeles för dyra för dem som av ekonomiska skäl kör äldre bilar. Bränslet för fordon på marken ska överhuvud taget inte särbeskattas så länge som det saknas realistiska alternativ. Skatter ska användas som styrmedel, inte bestraffning. Det finns de som svävar högt upp i det blå helt skattebefriat vad gäller bränslet och det är flygtrafiken. Nyttoresor på marken med bil till arbete, affären, skola, etc. särbeskattas hårt i jämförelse. Här måste man helt tänka om. Det är ingen livsnödvändighet att kunna åka med skattebefriat bränsle till Thailand. Men att kunna använda bilen är ett villkor för väldigt många på landsbygden.

joel80 skrev:Om man inte också styr nybilsförsäljningen kommer det ut färre bilar med lägre utsläpp och färre laddbara.
Idag beskattar man teknik, t.ex. ICE-bilar som med rätt bränsle är bättre än batteribilar för klimatet. Ska något beskattas så ska det vara det som är skadligt. Och det ska vara konsekvent. Man borde då utgå från LCA och se till att batteribilar betalar sin rättmätiga del för de CO2-utsläpp som de orsakar om det nu ska vara skatt på CO2-utsläpp. Det är rent löjeväckande logik att underlåta att beskatta batteribilar bara för att de inte släpper ut CO2 från själva bilen när man kör. Det bryr sig inte klimatet om. Det bryr sig bara om de absoluta utsläppen, oavsett var utsläppen sker.

joel80 skrev:Den köpstarka grupp som köper nya bilar påverkas inte lika mycket om bensinen så kostar 20kr.
De som sen köper bilarna i anda och tredjehand skulle kanske hellre ha en bränslesnål bil, men om inte nybilsförsäljningen styrs åt det hållet kanske det inte kommer ut tillräckligt med sånna.
Om man ska ha en beteendeförändring tror jag det krävs ett högre pris än 20 kr/liter. Annars blir det bara en inkomstförstärkning till statskassan. Men tills det finns realistiska alternativ både ekonomiskt och praktiskt för dem som behöver bilen på landsbygden så anser jag att man måste besinna sig. Man kan helt enkelt inte bestraffa de som bor på landsbygden. Det måste finnas alternativ till det man vill ha bort innan högre beskattning sker. Annars blir det bara en omöjlig situation och en bestraffning i praktiken.

joel80 skrev:Fossilfritt elproduktion är den del som ökar mest av alla delar. Snart kommer det fossilfria stå för merparten av nyproduktionen och även konkurrera ut kol och olja.
Återigen argumenterar du utan att verka inse skillnaden mellan relativ förändring och absolut förändring. Om världens elenergiproduktion ska bli fossilfri måste man minst bygga ut produktionen med 1000 TWh fossilfri elenergiproduktion per år jämt fördelat under de kommande 30 åren. Det motsvarar 1000000 GWh (en miljon GWh). Om året. Och då har inte hänsyn tagits till den klimatskuld som ytterligare hinner byggas upp eftersom hela omställningen inte sker under första året. Ska detta ske med intermittent elproduktion så blir det avsevärda ökningar av installerad effekt som krävs. Man måste sluta att prata om procentuell förändring. Det enda som betyder något för klimatet är vad som åstadkommes i absolut förändring. Det som är bekymmersamt i sammanhanget är att vi inte har 30 år på oss om vi ska tro klimathotsförespråkarna.

joel80 skrev:Kina, som är en av de länder som p.g.a mängden befolkning släpper ut mest co2 via elproduktion har bestämt sig för riktning och satsar hårt på fossilfritt.
Kina storsatsar på allt som minskar utsläpp, vare sig det är CO2, SO2, NOx, partiklar, etc. eftersom de måste av rent praktiska skäl. De bygger bl.a. mycket kraftigt ut kärnkraften. Det pågår uppförande av många reaktorer just nu, och ännu flera projekteras. De storsatsar även på sol- och vindkraft. Det går knappt att andas i vissa av deras storstäder annars. Av samma skäl storsatsar de på batteribilar också eftersom de minskar de miljöfarliga utsläppen lokalt i städerna även om de inte minskar klimatutsläppen totalt på ett hållbart sett.

joel80 skrev:Där kan man p.g.a det icke demokratiska styret också gå betydligt snabbare och hårdare fram. Inte alltid så bra för den enskilde, men det kan bli resultat snabbare.
Jag ogillar starkt diktaturer. Jag gillar demokrati. I Sverige har vi demokrati. Men i det Svenska klimatarbetet finns det gott om tjänstemannastyre och för den del även politiker som gång på gång kör över demokratin och samhällets demokratiska beslutsstrukturer. Några saker som kan nämnas är t.ex. spelet som fördes när miljözoner för lätta fordon fördes på tal, automatisk indexhöjning av beskattning på fordonsbränsle, "klimatparagrafer" i trafikförordningen som i verkligheten kostar mänskligt lidande i trafiken, etc. Vi ska vara väldigt glada över vår fina demokrati. Och vi måste se till att försvara den, demokrati är inget som per automatik finns.

joel80 skrev:De klimatneutrala fordonsbränslena vi har är kraftigt begränsade jämfört med fossila drivmedel. Det är mycket svårare att öka en sån produktion för att klara en stor det av fordonsflottan än det är att få upp mer fossilfria el.
Att det skulle vara svårare att öka de "klimatneutrala" drivmedlen för fordon jämfört med att ställa om hela världens elenergiproduktion till att bli klimatneutral håller jag verkligen inte med om. Inom ramen för resurstillgång är det ett politiskt spel vad som är ekonomiskt rimligt att satsa på. Det kan man se till genom styrmedel. Men bara tills resurstillgången sätter stopp. Och den begränsar både dessa omställningar. Därför måste man ta tillvara det som går hos båda. Inte utesluta det ena genom att t.o.m. få tillverkare att sluta tillverka fordon som kan köras på flytande "klimatneutrala" bränslen. Helt absurt och mycket ointelligent.

joel80 skrev:T.ex kan alla villaägare få bra mycket mer el producerad under året än vad flera bilar skulle behöva. Dock med ojämn tillgång under året. Men under runt 60-70% av året ger solceller tillräckligt för ena bilresor även här i Sverige.
Lilla Sverige är inget problem i det stora hela. Men det kan bli problem om vi tror att vi ska kunna ladda batteribilar med solceller på natten utan att begripa att någon form av utjämningsteknik måste finnas. Och störst problem blir det om vi förutom batteriet i batteribilen, dessutom ska ha ett extra batteri i garaget med ökade klimatutsläpp som följd som inte verkar gå att betala tillbaka inom överskådlig tid. Framförallt inte inom den tid som enligt klimathotsförespråkarna finns, dvs. nästan ingen tid alls.

joel80 skrev:Räknar man på vad det skulle kosta att köpa drivmedel istället har man hämtat hem investeringen på typ 3 år. (nu jämför man ju ofta med elpriset istället och då tar det ca 7-10 år beroende på om man får stöd eller inte.)
Ekonomi är ett spel mellan människor som politiken sköter. För min del anser jag att man ska kunna ha råd att köra bil på landsbygden eftersom det är en förutsättning för att livspusslet ska gå ihop. Om det finns rimliga alternativ till dagens fossila bränslen, även för dem på landsbygden, så kan jag tänka mig att man genom skatter styr beteendet mot dessa. Men då måste det vara alternativ man har råd med på landsbygden och som är realistiska för landsbygden. Tills dess ska man låta bli. Det ska inte vara så att man blir bestraffad för att man vill bo på landsbygden.

joel80 skrev:I år t.ex ger alla vind och soltimmar man kan få in en viktig besparing av vår reglerkraft (vattenkraften) som verkligen behövs till vintern. All vind och sol som kan uppbringas gör att våra rätt långt ifrån fyllda dammar kan behålla lite mer tills då det verkligen behövs.
Inget större fel med vindkraft om man bara inser att den är intermittent. Att spara på vatten i dammarna för vattenkraftverk eller att använda vindkraft för pumpkraft är ett exempel på bra teknik. Visserligen med vissa förluster, men eftersom vindkraft inte är så klimatbelastande så kan det åtminstone ur klimatsynpunkt vara bra.

joel80 skrev:Intressant att se vad politikerna inom EU nu gör för att förverkliga det beslut som togs i veckan om 45% mindre utsläpp från bilar till 2030.
Jag håller med. Mycket spännande. Det kommer att krävas betydligt större insatser än att se till att bilarnas belysning bak inte ska vara tänd ens när den behövs. Dom stora förändringarna hittills som t.ex. Tyskland gör är att lägga ner kärnkraft, minska kolkraften och ersätta detta med fossil naturgas från Putins Ryssland för att försöka erhålla en (liten) reduktion av CO2 den vägen. Jag bävar över detta, inte extremt smart enligt min personliga åsikt. Jag skulle gjort det omvända. Byggt ut kärnkraften för att kunna lägga ner kolkraft och helt skippa gasimport från Ryssland. Men det kanske är jag som är trångsynt?
  • 1
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 37
Batteriladdare volt AGM

Beror på temperaturen också alla AGM b[…]

Har BMS Sensorn fått en Reset efter batter[…]

Här är en prislista på MY19 dä[…]

Haha, bara för att jag skrev så hä[…]