Volvo 850, S/V70 (97-00) , V70XC (98-00), C70 (98-05)
relaterade ämnen OBS! vid motorproblem försök att ange vad du har för motor i bilen...

Moderator: Moderatorer

av Addekarlsson
#12234
Här finns det lite matnyttigt för er som har 850 - V70 och vanligt diagnostikuttag.

Tack Rookkeer för länken.

http://www.motorforum.nu/showthread.php?p=14776

Mvh/ Adde

Bild
Senast redigerad av 3 eccy243, redigerad totalt 0 gång. Anledning: Lägger till en bild på motorlampan. /Sparkz. Ändrat till svensk länk. /eccy243
av zOOge
#28204
Taget från:
http://www.svenska85x70klubben.com/phpB ... hp?t=27428

Hur du läser av felkoder.

1. Leta först reda på diagnostikenheten. Sitter på alla 850 -1995 till höger, framtill i motorrummet, brevid påfyllningsröret till spolarvätskan.

2. Se till att tändningen är avstängd och anslut den lilla kabeln som sitter i diagnostikenheten till stiftet motsvarande den enhet du vill läsa av felkoderna i (enligt listan nedan).

3. Slå på tändningen med kablen nedstucken i valt hål och tryck en gång under ca 1 sek på testknappen för vald modul.

4. Räkna diod blinken och utläs i listan nedan vad de innebär.
Ett exempel. Felkod 2-1-3 För hög spjällägessignal. 2 blinkningar med 0,5 sekunders mellanrum, därefter en intervall på 3 sekunder, sedan 1 blinkning följt av 3 sekunder intervall, sedan 3 blinkningar med 0,5 sek mellanrum.

När väl alla eventuella felkoder lästs av och noterats bör de raderas från styrenheten. Felkoderna kan inte raderas utan att alla felkoder som lagrats i det uttaget, blinkat minst 1 gång och att den första i serien av koderna visats igen. Låt kabeln sitta kvar i valt stift, stäng INTE av tändningen. Gör du det får du börja om igen med urläsningen. Tryck ner testknappen i ca 5-8 sek, nu ska dioden börja lysa med ett fast sken. Släpp knappen och tryck direkt ytterligare 5-8 sek. Stäng av tändningen och kontrollera att alla felkoder har raderats genom att sätta på tändningen igen och trycka på testknappen 1 sek. Felkoden ska då vara 1-1-1 Inget fel upptäckt. Om någon annan kod visas så anteckna den och utför raderingen igen.

Kolla vad felkoden betyder i listan nedan.

Automatlåda
Sockel A1

Felkod Innebörd

1-1-1 Inget fel upptäckt

1-1-2 Soleniod S1 kortsluten till batterispänning

1-1-3 Fel i styrenheten

1-1-4 Programväljaren kortsluten till batterispänning eller öppen krets

1-2-1 Soleniod S1 kortsluten till jord eller fel i styrenheten

1-2-2 Soleniod S1 öppen krets

1-2-3 Soleniod STH kortsluten till batterispänning

1-2-4 Programväljare felaktig eller kortsluten till jord

1-3-1 Soleniod STH öppen krets, kortsluten till jord eller fel i styrenheten

1-3-2 Fel i styrenheten

1-3-4 Felaktig belastningssignal från bränslestyrenheten

1-4-1 Givare för oljetemp, kortsluten till jord

1-4-2 Givare för oljetemp, öppen krets

1-4-3 Kick-down kontakt felaktig eller kortsluten till jord

2-1-1 Fel i styrenheten

2-1-2 Soleniod S2 kortsluten till batterispänning

2-1-3 För hög spjällägessignal

2-2-1 Soleniod S2 kortsluten till jord eller fel i styrenheten

2-2-2 Soleniod S2 öppen krets

2-2-3 För låg spjällägessignal

2-3-1 Oregelbunden spjällägessignal

2-3-2 Hastighetsmätarsignal saknas

2-3-3 Hastighetsmätarsignal felaktig

2-3-5 För hög oljetemperatur

2-4-5 Signal för momentbegränsning kortsluten eller öppen krets

3-1-1 Varvtal från växellådan saknas

3-1-2 Varvtal från växellådan felaktig

3-1-3 Signal från växellägesgivaren felaktig
Bränslesystem
Sockel A2

Felkod Innebörd

1-1-1 Inget fel upptäckt

1-1-2 Fel i styrenheten

1-1-3 LH 3.2 Fenix 5.2 - Lambdareglering vid övre gräns (för mager)
LH 2.4 Regina - Lambdareglering vid övre eller undre gräns (för mager eller för fet)
Motr 1.8 - Insprutningsventiler grupp 1, cyl 1,2,4 felaktig signal

1-1-5 Motr 1.8 - Insprutningsventiler grupp 2, cyl 3,5,6 felaktig signal
Motr 4.3 Fenix 5.2 - Signal till insprutningsventil, cylinder 1, felaktig

1-2-1 LH 3.2 LH 2.4 Motr 1.8 Motr 4.3 - Luftmassmätarsignal saknas eller är felaktig
Regina Fenix 5.2 - Lufttrycksgivarsignal saknas eller är felaktig

1-2-2 Lufttempgivarsignal felaktig eller är felaktig

1-2-3 Motortempgivarsignal saknas eller är felaktig

1-2-5 Signal till insprutningsventil cylinder 2, felaktig

1-3-1 LH 3.2 LH 2.4 - Varvtalssignal från tändsystemet saknas vid start
Motr 1.8 Motr 4.3 - Impulsgivarsignal saknas vid start

1-3-2 Batterispänning för låg eller hög

1-3-3 Spjällkontakt i tomgångsläge felaktig

1-3-5 Signal till insprutningsventil cylinder 3, felaktig

1-4-3 Främre knackgivarsignal saknas eller är felaktig

1-4-4 Lastsignal saknas eller är felaktig

1-4-5 Signal till insprutningsventil cylinder 4, felaktig

1-5-2 Signal till luftpumpsventil saknas eller är felaktig

1-5-3 Signal bakre lambdasond, saknas eller är felaktig

1-5-4 EGR-system: för mycket flöde i systemet

1-5-5 Signal till insprutningsventil cylinder 5, felaktig

2-1-2 LH 3.2 Fenix 5.2 LH 2.4 Regina Motr 1.8 - Lambdasondsignal, saknas eller är felaktig
Motr 4.3 - Signal främre lambdasond, saknas eller är felaktig

2-1-3 Spjällkontaktsignal i fullastläge felaktig

2-1-4 Fenix 5.2 - Impulsgivarsignalen är polvänd eller felaktig
Motr 1.8 Motr 4.3 - Impulsgivarsignalen saknas sporadiskt

2-2-1 LH 3.2 LH 2.4 Motr 1.8 Fenix 5.2 - Adaptiv lambdareglering dellast, vid övregräns (för mager)
Regina - Adaptiv lambdareglering, vid övre eller undre gräns

2-2-2 Regina - Signal för systemrelä saknas eller är felaktig
Fenix 5.2 - Signal för huvudrelä saknas eller är felaktig

2-2-3 LH 3.2 LH 2.4 Motr 1.8 Regina Fenix 5.2 - Signal för tomgångsventil saknas eller är felaktig
Motr 4.3 - Signal för tomgångsventil, öppning saknas eller är felaktig

2-2-5 Motr 4.3 Fenix 5.2 - A/C tryckgivare, signal saknas eller är felaktig

2-3-1 LH 2.4 Motr 4.3 Regina - Adaptiv lambdareglering dellast, vid övre eller undre gräns
LH 3.2 Motr 1.8 Fenix 5.2 - Adaptiv lambdareglering dellast, vid undregräns (för fet)

2-3-2 LH 2.4 Motr 4.3 Regina - Adaptiv lambdareglering tomgång, vid övre eller undre gräns
LH 3.2 Motr 1.8 Fenix 5.2 - Adaptiv lambdareglering tomgång, vid övregräns (för mager)

2-3-3 Adaptiv tomgångsreglering utanför sitt reglerområde

2-3-5 EGR-omvandlare, saknas eller är felaktig

2-4-1 EGR-system: för lite flöde i systemet

2-4-3 Spjällägesgivarsignal utanför sitt spänningsområde

2-4-5 Tomgångsventil, signal för stängning saknas eller är felaktig

3-1-1 Hastighetssignal saknas

3-1-2 Knackuppfetningssignal från tändsystemet saknas

3-1-4 Kamaxelgivarsignal saknas eller är felaktig

3-1-5 EVAP-system

3-2-1 Signal för kallstartsventil kortsluten till jord eller saknas

3-2-2 Signal för renbränning av luftmassmätare, för låg signal

3-2-3 Signal till miljölampa är felaktig

3-2-5 Minnesförlust

3-3-5 Begäran om miljölampständning från AW50-42, felaktig signal

3-4-2 Styrsignal för A/C-relä felaktig

3-4-3 Styrsignal för bränslepumpsrelä felaktig

3-4-4 Avgastemperaturgivarsignal saknas eller är felaktig

4-1-1 Spjällägesgivarsignal utanför sitt spänningsområde

4-1-3 EGR tempgivarsignal saknas eller är felaktig

4-1-4 Laddtrycksreglering, för högt tryck

4-1-6 Laddtryckssänkning från AW 50-42

4-2-5 Bakre lambdasond reglering

4-3-2 Temperatur i elbox för hög, nivå 1

4-3-3 Bakre kanckgivarsignal saknas eller är felaktig

4-3-5 Främre lambdasond långsam

4-3-6 Bakre lambdasond kompenserar maximalt

4-4-2 Luftpupmsrelä signal saknas eller är felaktig

4-4-3 Katalysatoreffektivitet, låg

4-4-4 Accelerometer, signal saknas eller är felaktig

4-5-1 Misständning, emmisionsöverskridande cyl 1

4-5-2 Misständning, emmisionsöverskridande cyl 2

4-5-3 Misständning, emmisionsöverskridande cyl 3

4-5-4 Misständning, emmisionsöverskridande cyl 4

4-5-5 Misständning, emmisionsöverskridande cyl 5

5-1-1 Adaptiv lambdareglering tomgång, vid undre gräns

5-1-2 Lambdareglering vid undre gräns (för fet)

5-1-3 Temperatur i elbox för hög, nivå 2

5-1-4 Elkylfläkt, halvfart felaktig

5-1-5 Elkylfläkt, helfart felaktig

5-2-1 Motr 4.3 - Förvärmning främre lambdasond felaktig
Fenix 5.2 - Förvärmning lambdasond felaktig

5-2-2 Förvärmning bakre lambdasond felaktig

5-2-3 Signal till elfläkti elbox kortsluten till spänning

5-2-4 Momentbegränsningssignal, bekräftelse till växellåda

5-3-1 Slutsteg i styrenhet grupp A, oidentifierat fel

5-3-2 Slutsteg i styrenhet grupp B, oidentifierat fel

5-3-3 Slutsteg i styrenhet grupp C, oidentifierat fel

5-3-4 Slutsteg i styrenhet grupp D, oidentifierat fel

5-3-5 Slutsteg i styrenhet grupp E, oidentifierat fel

5-4-1 EVAP-ventil, felaktig signal

5-4-2 Misständning emmisionsnivå, mer än en cylinder

5-4-3 Misständning emmisionsnivå, minst en cylinder

5-4-4 Misständning katalysatorskada, mer än en cylinder

5-4-5 Misständning katalysatorskada, minst en cylinder

5-5-1 Misständning som ger katalysatorskada cyl 1

5-5-2 Misständning som ger katalysatorskada cyl 2

5-5-3 Misständning som ger katalysatorskada cyl 3

5-5-4 Misständning som ger katalysatorskada cyl 4

5-5-5 Misständning som ger katalysatorskada cyl 5
ABS och antispinn system (TRACS)
Sockel A3

Felkod Innebörd

1-1-1 Inget fel upptäckt

1-2-1 V Framhjulsgivare - felaktig signal vid hastighet understigande 40 km/h

1-2-2 H Framhjulsgivare - felaktig signal vid hastighet understigande 40 km/h

1-2-3 V Bakhjulsgivare - felaktig signal vid hastighet understigande 40 km/h

1-2-4 H Bakhjulsgivare - felaktig signal vid hastighet understigande 40 km/h

1-4-1 Defekt givare för bromspedalläge, kortsluten till jord efter fas

1-4-2 Defekt bromsljuskontakt, bruten krets efter kortslutning

1-4-3 Styrenhetens minne defekt

1-4-4 Överhettade bromsskivor (endast bilar med TRACS)

2-1-1 V Framhjulsgivare - ingen signal vid rörelsestart

2-1-2 H Framhjulsgivare - ingen signal vid rörelsestart

2-1-3 V Bakhjulsgivare - ingen signal vid rörelsestart

2-1-4 H Bakhjulsgivare - ingen signal vid rörelsestart

2-2-1 V Framhjulsgivare - ingen signal från ABS, systemet

2-2-2 H Framhjulsgivare - ingen signal från ABS systemet

2-2-3 V Bakhjulsgivare - ingen signal från ABS systemet

2-2-4 H Bakhjulsgivare - ingen signal från ABS systemet

3-1-1 V Framhjulsgivare - bruten krets eller kortslutning

3-1-2 H Framhjulsgivare - bruten krats etter kortslutning

3-1-3 V Bakhjulsgivare - bruten krets eller kortslutning

3-1-4 H Bakhjulsgivare - bruten krets eller kortslutning

3-2-1 V Framhjulsgivare - oregelbunden signal vid hastighet överstigande 40 km/h

3-2-2 H Framhjulsgivare - oregelbunden signal vid hastighet överstigande 40 km/h

3-2-3 V Bakhjulsgivare - oregelbunden signal vid hastighet överstigande 40 km/h

3-2-4 H Bakhjulsgivare - oregelbunden signal vid hastighet överstigande 40 km/h

4-1-1 Inloppsventil för V frambroms, bruten krets eller kortslutning

4-1-2 Returventil för V frambroms bruten krets eller kortslutning

4-1-3 Inloppsventil för H frambroms, bruten krets eller kortslutning

4-1-4 Returventil för H frambroms, bruten krets efter kortslutning

4-2-1 Inloppsventil för bakbromsar, bruten krets eller kortslutning

4-2-2 Returventil för bakbromsar, bruten krets eller kortslutning

4-2-3 TRACS-ventil, bruten krets eller kortslutning (endast bilar med TRACS)

4-2-4 TRACS tryckgivare, defekt eller kortsluten krets (endast bilar med TRACS)

4-4-1 Processfel i styrenheten

4-4-2 Hydraulmodulatorns pumptryck lågt

4-4-3 Elektriskt eller mekaniskt fel l hydraulmodulatorns pumpmotor

4-4-4 Ingen ström till hydraulmodulatorns ventiler

TCU
Sockel A5

Felkod Innebörd

1-1-1 Inget fel upptäckt

2-4-2 Turboreglerventil saknas eller är felaktig

3-1-2 Knackinformation från tändsystemet saknas

3-4-2 Signal för A/C- blockeringsrelä saknas eller är felaktig

4-2-1 Laddtryckssignal i styrenheten felaktig

4-2-3 Spjällägesgivarsignal utanför sitt spänningsområde

4-2-4 Lastsignal från bränslesystemet saknas eller är felaktig

4-3-1 Tempgivarsignal från kylare saknas eller är felaktig
Tändsystem
Sockel A6

Felkod Innebörd

1-1-1 Inget fel upptäckt

1-1-2 Fel i styrenheten

1-2-3 Motortemperatur från bränslestyrenheten saknas eller är felaktig

1-3-1 Impulsgivarsignal saknas

1-4-2 Fel i styrenheten

1-4-3 EZ 129K - Främre knackgivarsignal saknas eller är felaktig
EZ 116k - REX: knackgivarsignal saknas eller är felaktig

1-4-4 Lastsignal från bränslestyrenheten saknas eller är felaktig

1-5-4 EGR-system: för mycket flöde i systemet

2-1-4 Impulsgivarsignal saknas sporadiskt

2-2-4 Motortempgivarsignal saknas eller är felaktig

2-3-4 Spjällkontaktsignal i tomgångsläge saknas

2-4-1 EGR-system: för lite flöde i systemet

2-4-3 Spjällägesgivarsignal saknas eller är felaktig

3-1-1 Hastighetssignal saknas eller är felaktig

3-1-4 Kamaxelgivarsignal saknas eller är felaktig

3-2-4 Kamaxelgivarsignal saknas sporadiskt

4-1-1 Spjällägesgivarsignal från bränslesystemet saknas eller är felaktig

4-1-3 EGR tempgivarsignal felaktig

4-3-2 Temperatur i elbox för hög, nivå 1

4-3-3 Bakre knackgivarsignal saknas eller är felaktig

5-1-3 Temperatur i elbox för hög, nivå 2
Kombi instrument
Sockel A7

Felkod Innebörd

1-1-1 Inget fel upptäckt

1-1-2 Bränslenivågivare krotsluten

1-1-3 Bränslenivågivare öppen krets

1-2-1 Motortemperaturgivarens period för kort

1-2-2 Motortemperaturgivarens period för lång

1-2-3 48-pulsers hastighetsgivarsignal kortsluten till batterispänning

1-3-1 12-pulsers hastighetsgivarsignal kortsluten till batterispänning

1-3-2 Varvtalsgivarens signal saknas

1-3-3 Tanksignal till färddator kortsluten till spänningECC
Sockel B1

Felkod Innebörd

1-1-1 Inget fel upptäckt

1-2-1 Yttertempsensor, kortsluten till jord

1-2-2 Yttertempsensor, avbrott eller kortsluten till spänning

1-2-3 kupétempsensor på förarsida, kortsluten till jord

1-2-4 kupétempsensor på förarsida, avbrott eller kortsluten till spänning

1-2-5 kupétempsensor på passagerarsida, kortsluten till jord

1-2-6 kupétempsensor på passagerarsida, avbrott eller kortsluten till spänning

1-3-1 Kanaltempsensor på förarsida, kortsluten till jord

1-3-2 Kanaltempsensor på förarsida, avbrott eller kortsluten till spänning

1-3-3 Kanaltempsensor på passagerarsida, kortsluten till jord

1-3-4 Kanaltempsensor på passagerarsida, avbrott eller kortsluten till spänning

1-3-5 Motortemp, ingen frekvenssignal

1-4-1 Tempväljare på förarsida, styrsignal felaktig

1-4-3 Tempväljare på passagerarsida, styrsignal felaktig

1-4-5 Luftfördelningsväljare, styrsignal felaktig

1-5-1 Styrsignal från fläkthastighetsväljare saknas eller är för hög

1-5-2 Styrsignal från fläkthastighetsväljare kortsluten till jord

2-1-1 Lägesgivare för spjällmotor på förarsida, avbrott eller kortsluten till spänning

2-1-2 Lägesgivare för spjällmotor på förarsida, kortsluten till jord

2-2-1 Lägesgivare för spjällmotor på passagerarsida, avbrott eller kortsluten till spänning

2-2-2 Lägesgivare för spjällmotor på passagerarsida, kortsluten till jord

2-3-1 Lägesgivare för spjällmotor ventilation avbrott eller kortsluten till spänning

2-3-2 Lägesgivare för spjällmotor ventilation kortsluten till jord

2-3-3 Lägesgivare för spjällmotor golvdefrost avbrott eller kortsluten till spänning

2-3-4 Lägesgivare för spjällmotor golvdefrost kortsluten till jord

2-3-5 Lägesgivare för spjällmotor recirkulation avbrott eller kortsluten till spänning

2-3-6 Lägesgivare för spjällmotor recirkulation kortsluten till jord

3-1-1 Spjällmotor på förarsida, kortsluten till jord eller spänning

3-1-2 Spjällmotor på passagerarsida, kortsluten till jord eller spänning

3-1-3 Spjällmotor för ventilation, kortsluten till jord eller spänning

3-1-4 Spjällmotor för golvdefrost, kortsluten till jord eller spänning

3-1-5 Spjällmotor för recirkulation, kortsluten till jord eller spänning

3-2-1 Spjällmotor på förarsida, aktiv för länge

3-2-2 Spjällmotor på passagerarsida, aktiv för länge

3-2-3 Spjällmotor för ventilation, aktiv för länge

3-2-4 Spjällmotor för golvdefrost, aktiv för länge

3-2-5 Spjällmotor för recirkulation, aktiv för länge

4-1-1 Kupéfläkt, överström eller blockering

4-1-2 kupétempsensorns aspireringsfläkt på på förarsidan kortsluten till jord

4-1-3 kupétempsensorns aspireringsfläkt på på förarsidan saknar styrspänning

4-1-4 kupétempsensorns aspireringsfläkt på på förarsidan blockerad

4-1-5 kupétempsensorns aspireringsfläkt på på passagerarsidan kortsluten till jord

4-1-6 kupétempsensorns aspireringsfläkt på på passagerarsidan saknar styrspänning

4-1-7 kupétempsensorns aspireringsfläkt på på passagerarsidan blockerad

4-1-8 Effektenheten saknar kontrollsignal

4-1-9 Effektenheten ger fel diagnossignal

4-2-0 Styrenhet, fel i programminne

5-1-1 Självjustering av spjällmotorenas ändlägen ej utförd
Farthållare
Sockel B2

Felkod Innebörd

1-1-1 Inget fel upptäckt

1-1-2 Otillåten hastighetssignal

1-2-2 Hastigheten har ej varit över 35Km/h eller ingen hastighetssignal

2-1-1 Fel i spänningsmatning eller styrenhet

2-1-2 Fel i kretsen till vakuumpump eller regulator
SRS
Sockel B5

Felkod Innebörd

1-1-1 Inget fel upptäckt

1-1-2 Internt fel i sensorenheten

1-2-7 SRS-lampa, avbrott eller kortslutning till jord

1-2-8 SRS-lampa, kortslutning till spänning

2-1-1 Airbag förare, kortslutning eller kapacitans för hög

2-1-2 Airbag förare, avbrott eller kapacitans för låg

2-1-3 Airbag förare, kortslutning till jord

2-1-4 Airbag förare, kortslutning till spänning

2-2-1 Airbag passagerare, kortslutning eller kapacitans för hög

2-2-2 Airbag passagerare, avbrott eller kapacitans för låg

2-2-3 Airbag passagerare, kortslutning till jord

2-2-4 Airbag passagerare, kortslutning till spänning

2-3-1 Vänster bältesförsträckare, kortslutning eller kapacitans för hög

2-3-2 Vänster bältesförsträckare, avbrott eller kapacitans för låg

2-3-3 Vänster bältesförsträckare, kortslutning till jord

2-3-4 Vänster bältesförsträckare, kortslutning till spänning

2-4-1 Höger bältesförsträckare, kortslutning eller kapacitans för hög

2-4-2 Höger bältesförsträckare, avbrott eller kapacitans för låg

2-4-3 Höger bältesförsträckare, kortslutning till jord

2-4-4 Höger bältesförsträckare, kortslutning till spänning
Elmanövrerad stol
Sockel B6

Felkod Innebörd

1-1-1 Inget fel upptäckt

1-1-2 Lägesgivare för motor 1 signal eller är felaktig

1-1-4 Motor 4 brott på ledning

1-2-1 Lägesgivare för motor 2 signal eller är felaktig

1-2-2 Lägesgivare för motor 3 signal eller är felaktig

1-2-3 Motor 1 går trots att motsvarande knapp inte är aktiverad

1-3-1 Motor 2 går trots att motsvarande knapp inte är aktiverad

1-3-2 Motor 3 går trots att motsvarande knapp inte är aktiverad

1-3-3 Motor 4 går trots att motsvarande knapp inte är aktiverad

1-4-3 Motor 1 rör sig i fel rikting

1-4-4 Motor 2 rör sig i fel rikting

2-1-1 Lägesgivare för motor 4 signal eller är felaktig

2-1-4 Motor 3 rör sig i fel rikting

2-2-4 Motor 4 rör sig i fel rikting

3-2-1 Fel lagrat i minnesposition 3

3-2-2 Fel lagrat i minnesposition 2

3-2-3 Fel lagrat i minnesposition 1

3-3-1 Motor 1 brott på ledning

3-3-2 Motor 2 brott på ledning

3-3-3 Motor 3 brott på ledning

4-1-4 Felaktig ändlägeskalibrering

// Fredrik
Senast redigerad av 2 Nexus, redigerad totalt 0 gång. Anledning: Årsmodell i punkt ett ändrad från 1996 till 1995.
av n.u.f.n
#98072
tack ska ni ha, nu e det bara ut och testa, ska bara byta trottelsenor innan jag gör nåt
av Jon-Evert
#161478
Gäller denna eminenta tråd även Volvo V70 L+GLT -98?

Betyder felkoderna samma sak?

Vart sitter diagnosuttaget på den bilen?

*väntar med spänning på min beställda felkodläsare*
Användarvisningsbild
av ketto
#161500
Jon-Evert skrev:Gäller denna eminenta tråd även Volvo V70 L+GLT -98?

Betyder felkoderna samma sak?

Vart sitter diagnosuttaget på den bilen?

*väntar med spänning på min beställda felkodläsare*
ditt uttag sitter under armstödet! Dock måste man ha en enhet inkopplad, typ vol-fcr eller Volvos
#214401
Du skriver
"Hur du läser av felkoder.

1. Leta först reda på diagnostikenheten. Sitter på alla 850 -1996 till höger, framtill i motorrummet, brevid påfyllningsröret till spolarvätskan."

Men hur är det med 855 (GLT 2,5 B5254) -97 då? Måste jag ha instrument då? men koderna är de samma väl...?

Tack i övrigt för en bra översättning och ett gott jobb.
Användarvisningsbild
av ketto
#214458
R-pimpad 855 GLT -97 skrev:Du skriver
"Hur du läser av felkoder.

1. Leta först reda på diagnostikenheten. Sitter på alla 850 -1996 till höger, framtill i motorrummet, brevid påfyllningsröret till spolarvätskan."

Men hur är det med 855 (GLT 2,5 B5254) -97 då? Måste jag ha instrument då? men koderna är de samma väl...?

Tack i övrigt för en bra översättning och ett gott jobb.
Instrument gäller tyvärr eller laptop me Vol-fcr installerad och kabel, koderna ska va desamma!
Du har ditt uttag framför växelspaken under myntfacket!
av mackeman
#255923
testat gjort alla dessa tips ni ger här men lyckas inte släcka en felkod i b2: 1-2-2 vilket är ingen hastighets signal, hastigheten har inte varit över 35km/h.
Har slagit av och på tändningar, tryck hit och dit, d.v.s gjort precis står i guiden 5 gånger men händer inget mer.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 9

Använder bara Sensus. Finner ingen anledning […]

Intellisafe Surround BLIS

Jag har velat fram o tillbaka o gör det ä[…]

Du skriver inte om det är fram eller bak, men[…]

Leveranstider XC60 T8

Nu är det bara ett drygt dygn kvar.... G[…]