Detta forum har inga kategorier.

Jag vet uppriktigt inte. Man skulle ju haft en T[…]

Urtrampningslagret (sitter ihop med slavcylindern[…]

Kamremmen kuggade över när jag körd[…]

svischande ljud.

Har skrapat på bromskivan med en kniv. Och k[…]