Här kan ni klottra av er sport, politik, efterlysningar m.a.o offtopic!!!

Moderator: Moderatorer

Användarvisningsbild
av Camel
#1521519
Allinug skrev:Det är ju alla de saker som du nämner som gör att jag tror att el från kärnkraft blir dyr. Kärnkraftselen skulle bli som en reservkapacitet som bara behöver användas i bland. Under sommaren kan den inte konkurrera med el som är nästan gratis, och samtidigt vara lönsam eller ens täcka utgifter för drift och underhåll.
Kärnkraften har inga som helst problem att konkurrera på lika villor. Om inte vindkraften hade subventionerats och kärnkraften straffbeskattats så hade inte många vindkraftverk byggts alls. Däremot är det sant att kärnkraft har stora fasta kostnader som gör kalkylen ansträngd om man inte får producera. Det ligger liksom i sakens natur, det är så det fungerar. Vindkraften däremot kan producera el när det blåser. När det inte blåser så måste annan produktion finnas. Om den då är nedstängd för att prissättningen på marknaden inte tar hänsyn till värdet av planerbarhet så får man den situation som vi har idag.


Allinug skrev:Man kan inte skylla på någon regering.
Jo, det kan man i högsta grad göra. De är alla skyldiga, mer eller mindre.


Allinug skrev:Vi hade en folkomröstning om kärnkraft där resultatet blev att vi skulle avveckla. Detta inleddes under en regering under Fälldin (borgerlig regering). Det fanns säkert goda anledningar till det.
Jag tror inte vi har folkomröstat att avveckla vår civilisation.


Allinug skrev:Nu tycks det som att nya regeringen vill tillbaka till några gamla, goda tider då allt var bättre, men nu ser energimarknaden helt annorlunda, eftersom man gått efter folkomröstningsresultatet.
Man har inte följt folkomröstningsresultatet helt och hållet. Folket har inte röstat för att ha ett icke planerbart elenergisystem där prisbilden exploderar.


Allinug skrev:På dagens marknad kommer kärnkraften ha svårare att konkurrera.
På en marknad där var och en får betalt efter den el de utlovar, tar sina egna kostnader samt även kostnader för utebliven utlovad leverans, så klarar kärnkraften konkurrensen utan problem. Om ett kraftslag inte kan utlova någon leverans så får avvägning göras om man verkligen ska göra samhället beroende av sådana kraftslag på en marknad där priserna exploderar när inte el kan levereras i tillräcklig omfattning. Elenergi är inte vilken vara som helst, det är en insatsvara i samhällsekonomin. På en korrekt fungerande marknad värderas även leveranssäkerheten. Speciellt på samhällets insatsvaror. Dessutom är det så att de nödvändiga stödtjänster som genereras av t.ex. kärnkraft och vattenkraft uteblir om dessa trängs undan av t.ex. vindkraft. Det kostar stora pengar att ersätta dessa stödtjänster på andra sätt. Vindkraften i sig har inte dessa nödvändiga stödtjänster. Vad värre är, vindkraften orsakar dessutom ett större behov av stödtjänster istället. Utan att vindkraften behöver ansvara för några kostnader alls. Det är orimliga förhållanden.


Allinug skrev:Ärligt talat, så tror jag att tåget för kärnkraft har passerat.
Du måste skämta. Världen över storsatsar man på kärnkraft. Som vanligt är Sverige en liten ankdamm, precis som i många andra sammanhang.


Allinug skrev:Om jag hade ett företag, som var el-intensivt (för det är väl de som har svårast), så skulle jag sondera möjligheterna. Ofta genererar el-intensiva verksamheter mycket värme. Jag skulle undersöka möjligheten till att samarbeta med någon som vill använda spillvärmen. Kanske använda den i ett kraftvärmeverk?
Kraftvärmeverk är definitivt ett bra komplement till vår elenergiförsörjning så länge som den behövs för värmeproduktion. Men den får inte bli ett målet i sig eftersom det finns stora oklarheter resursmässigt och klimatmässigt. Men i Sverige har vi redan en teknisk infrastruktur där kraftvärmeverk har sin plats. Och så länge som bränsletillgången sker på rimligt sätt så anser jag att vi kan fortsätta med detta. Men resursåtgången är mycket stor så det är sannolikt inte hållbart i längden.
av Lövet
#1521524
Camel skrev:Man har inte följt folkomröstningsresultatet helt och hållet. Folket har inte röstat för att ha ett icke planerbart elenergisystem där prisbilden exploderar.
Jag var inte med och röstade 1980 men nog röstade vi för nedläggning "när det finns bättre alternativ"?
Användarvisningsbild
av StefanN
#1521526
Det vart väl precis som väljarna ville?
Utfallet blev 18,9 procent för Linje 1 (successiv avveckling), 39,1 procent för Linje 2 (successiv avveckling, offentligt ägande, hushållning) och 38,7 procent för Linje 3 (avveckling inom 10 år och satsning på alternativ).
Användarvisningsbild
av Camel
#1521528
Lövet skrev:
Camel skrev:Man har inte följt folkomröstningsresultatet helt och hållet. Folket har inte röstat för att ha ett icke planerbart elenergisystem där prisbilden exploderar.
Jag var inte med och röstade 1980 men nog röstade vi för nedläggning "när det finns bättre alternativ"?
I princip ja. Det fanns 3 olika alternativ:

Linje 1 innebar att kärnkraften skulle avvecklas i den takt som var möjlig. Man skulle avvakta att förnybara energikällor blev tillgängliga och ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skulle få förekomma.

Linje 2 var i princip identiskt med linje 1, men krävde även att alla framtida energianläggningar av betydelse skulle ägas av stat och kommun.

Linje 3 sade ett definitivt nej till utbyggnad av kärnkraften och ville dessutom att all kärnkraft skulle vara avvecklad inom tio år.


I folkomröstningen bestämdes inga stoppdatum, tankeförbud, straffbeskattningar, subventioner, planerbar eller icke planerbar elenergi, prismodeller, EU-inträde, överstatlighet, elområden, avreglering, utlandsägd elproduktion, elbörs, etc. Linje 2 vann, men mycket knappt.

Det resultatet har man enligt min åsikt inte följt. Den största avvikelsen gäller kombinationen avreglering och icke planerbar produktion med explosiv prisutveckling som följd. Men även att det faktiskt inte var möjligt att avveckla så som konsekvenserna har blivit där el som insatsvara för samhället inte säkras, vare sig i tillgång eller rimlig prisnivå.

Linje 1 och 2 vann tillsammans majoriteten av rösterna. Partierna enades om att resultatet innebar det skulle bli en långsam avveckling av kärnkraften. Sedan dess har mycket hänt med ökad insikt om klimathotet och energiförsörjningens säkerhetspolitiska betydelse. Någon gång får man inse att verkligheten kommit i kapp. Och man får lägga den ursprungliga orsaken till hela cirkusen kring kärnkraft bakom sig. Dvs. kärnkraftsfobin.
Användarvisningsbild
av VolvoB20
#1521536
Allinug skrev: tor 01 dec 2022, 12:34 Vi kör ju i princip inte kraftvärme på kol och olja i Sverige. Vi kör på biobränsle som kommer av sådant som blir över vid skogsavverkning, avfall och spillvärme. Att Tyskland kör med kolkraftverk är ju ett helt annat problem som vi i Sverige inte kan lösa.

Jag säger inte att vi ska gå över till en enda typ av energiproduktion, men kraftvärme fungerar bra att kombinera med annan energiproduktion.

Jag tog bara upp det som en intressant jämförelse för att få lite perspektiv på saker. Forsmark producerar dubbelt så mycket el som Schwartze Pumpe, vad skulle hända om vi gick över till biobränsle i Forsmark?

Schwarze Pumpe Power Station is a 1,600MW coal fired power project. GE Power supplied steam boiler for the project. The fuel consumption rate inside the boiler is 36,000Tonnes per day.https://www.power-technology.com/market ... n-germany/

Hade de kört på biobränsle som inte har samma energitäthet som kol då hade den tuggat i sig 100.000 ton per dygn för halva Forsmarks produktion. Och skulle den ge lika mycket el som forsmark hade den behövt tugga i sig 200.000 ton biobränsle per dygn. Det är rätt stora mängder som måste avverkas, köras ut och transporteras fram.

Är det bara jag som tycker siffrorna svindlar?

Nordstream skulle förse Tyskland med 110 miljarder kubikmeter gas per år. Hur mycket matrester måste man jäsa för få fram 110 miljarder kubikmeter biogas?
Användarvisningsbild
av Allinug
#1521562
Det finns kraftvärmeverk i område 3 och 4, som skulle kunna producera el men som i dagsläget bara levererar värme ut på fjärrvärmenäten. Jag har sett siffror på att de skulle kunna ge elproduktion på 5-6000 MW, men i dagsläget ligger produktionen på knappt 2000 MW.

Det är annan elproduktion som pressat priserna så att det inte blivit lönsamt. Elen har varit billig när vindkraftverken levererat. Men förstås skulle det löna sig att producera med dagens elpriser. Men på sommaren kanske det bara behövs varmvatten och mindre värme. Då är solel och el från vindkraft billigare. Det är i den sitsen som jag tror att kärnkraften också skulle hamna. På sommaren blir elen så billig att det inte täcker kärnkraftverkens drift, underhåll och marginaler.
Användarvisningsbild
av Allinug
#1521566
Hur kom det sig att det inte fanns något alternativ för att vidareutveckla kärnkraften i folkomröstningen?
Användarvisningsbild
av Allinug
#1521570
VolvoB20 skrev: tor 01 dec 2022, 16:39
Allinug skrev: tor 01 dec 2022, 12:34 Vi kör ju i princip inte kraftvärme på kol och olja i Sverige. Vi kör på biobränsle som kommer av sådant som blir över vid skogsavverkning, avfall och spillvärme. Att Tyskland kör med kolkraftverk är ju ett helt annat problem som vi i Sverige inte kan lösa.

Jag säger inte att vi ska gå över till en enda typ av energiproduktion, men kraftvärme fungerar bra att kombinera med annan energiproduktion.

Jag tog bara upp det som en intressant jämförelse för att få lite perspektiv på saker. Forsmark producerar dubbelt så mycket el som Schwartze Pumpe, vad skulle hända om vi gick över till biobränsle i Forsmark?

Schwarze Pumpe Power Station is a 1,600MW coal fired power project. GE Power supplied steam boiler for the project. The fuel consumption rate inside the boiler is 36,000Tonnes per day.https://www.power-technology.com/market ... n-germany/

Hade de kört på biobränsle som inte har samma energitäthet som kol då hade den tuggat i sig 100.000 ton per dygn för halva Forsmarks produktion. Och skulle den ge lika mycket el som forsmark hade den behövt tugga i sig 200.000 ton biobränsle per dygn. Det är rätt stora mängder som måste avverkas, köras ut och transporteras fram.

Är det bara jag som tycker siffrorna svindlar?

Nordstream skulle förse Tyskland med 110 miljarder kubikmeter gas per år. Hur mycket matrester måste man jäsa för få fram 110 miljarder kubikmeter biogas?
Vi har en biogasanläggning i stan som tar 40 000 ton avfall per år och ger biogas i fordonskvalitet motsvarande 3,2 miljoner liter bensin. Detta blir bränsle i stadsbussarna.
av vjohnj
#1521571
Allinug skrev:Det finns kraftvärmeverk i område 3 och 4, som skulle kunna producera el men som i dagsläget bara levererar värme ut på fjärrvärmenäten. Jag har sett siffror på att de skulle kunna ge elproduktion på 5-6000 MW, men i dagsläget ligger produktionen på knappt 2000 MW.

Det är annan elproduktion som pressat priserna så att det inte blivit lönsamt. Elen har varit billig när vindkraftverken levererat. Men förstås skulle det löna sig att producera med dagens elpriser. Men på sommaren kanske det bara behövs varmvatten och mindre värme. Då är solel och el från vindkraft billigare. Det är i den sitsen som jag tror att kärnkraften också skulle hamna. På sommaren blir elen så billig att det inte täcker kärnkraftverkens drift, underhåll och marginaler.
Det är höga straffskatt på förbränning. Men som kanske denna regeringen tar bort, dom har sagt att den skall bort. Vi får se
Användarvisningsbild
av Camel
#1521583
Allinug skrev:Det finns kraftvärmeverk i område 3 och 4, som skulle kunna producera el men som i dagsläget bara levererar värme ut på fjärrvärmenäten. Jag har sett siffror på att de skulle kunna ge elproduktion på 5-6000 MW, men i dagsläget ligger produktionen på knappt 2000 MW.
Många kraftvärmeverk använder avfall som bränsle. Det ville man från förra regeringars sida, där MP ingick, försvåra så man införde en skatt som stegrades. Ingen konsekvensanalys utfördes värd namnet, man fattade inte att en betydande del av fjärrvärmeproduktion med tillhörande lokal elproduktion använder avfall som bränsle. Och så gick det som det gick.


Allinug skrev:Det är annan elproduktion som pressat priserna så att det inte blivit lönsamt. Elen har varit billig när vindkraftverken levererat. Men förstås skulle det löna sig att producera med dagens elpriser. Men på sommaren kanske det bara behövs varmvatten och mindre värme. Då är solel och el från vindkraft billigare. Det är i den sitsen som jag tror att kärnkraften också skulle hamna. På sommaren blir elen så billig att det inte täcker kärnkraftverkens drift, underhåll och marginaler.
Javisst har du rätt. Men dagens problem hade enkelt kunnat undvikas om man krävde leveranssäkerhet av elproducenterna. Jag har inget emot att produktion är förnybar. Men jag är starkt emot att man inte kräver leveranssäkerhet. Det betyder i praktiken att jag för min egen del aldrig kommer att acceptera att samhället ska ha en intermittent väderberoende energiproduktion i form av sol och vind med mindre än att den tar fulla kostnader för vad den ställer till med. Elenergi är en insatsvara i samhället som inte kan undvaras och inte heller kan tillåtas öka i pris hur som helst utan att det får enorma konsekvenser för hela samhället. Men jag är inte dummare än att jag förstår vad det handlar om egentligen. Den stora gröna elefanten som vuxit fram, och som fått smak på hö, villa ha mer hö. Och ännu mer hö. Och den passar MP och C som en handske eftersom den samtidigt passar som verktyg att tränga ut den förhatliga kärnkraften. Och det är man beredd att göra oavsett konsekvenserna för samhället. Stora utländska intressen tjänar stora pengar på den sk. gröna industrin i Sverige. Har vi en inhemsk storskalig produktion av t.ex. vindkraftvek och solcellsaneler i Sverige? Nej, just det. Men vi har byggt högteknologiska produkter som flygplan och kärnkraftverk med mycket mindre inflytande från utlandet, än vad vi idag har för den gröna elproduktionsindustrin.
  • 1
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 157
Xc70-16 ryckning och hackning

Jag har inte heller begripit det där. Kä[…]

Ser ut att ha varit lackade en gång? Fin[…]

@js1 , Det är lite knepigt att manövre[…]

Vi som beställt EX90

Hoppas leveranser kommer igång samtidigt. Ja[…]