...

Moderator: Moderatorer

#1298607
Nog for att det finns mycket att göra på de svenska vägarna men det ser ungefär likadant ut i Tyskland, Frankrike, Italien, Schweiz och Österrike på de platser jag kört eller åkt på. Var gäller underhåll då. Vi har generellt högre standard var gäller utformning i förhållande till hastighet. En del nybyggen på kontinenten undantagna.

Enligt min erfarenhet och upplevelse då.
Generatorn laddar 17.5 volt

Kontrollmäta med multimetern på str&oum[…]

Det har uppstått ett vinande/tjutande ljud v[…]

Blå till helljus (vänster) ja.

Vad skulle ni föreslå, lämna in bi[…]