Här diskuteras allmänna bilfrågor oavsett märke som inte passar in i övriga forum.

Moderator: Moderatorer

#1316811
joel80 skrev:Mellan 2025 och 2040 har Norge, Tyskland, Frankrike, Danmark, Scotland, Irland, England och även då Sverige beslutat om att banna försäljning av nya diesel och bensinbilar.
https://www.roadtraffic-technology.com/ ... fuel-cars/

Även Indien och Israel har beslutat det.. Samt Costa Rica redan från 2021.
Sen har du över 20 stora städer som beslutat om att förbjuda diesel eller både diesel och bensin mellan 2020 och 2030.
https://en.wikipedia.org/wiki/Phase-out ... l_vehicles
Nej Sverige har inte beslutat att förbjuda försäljning av dieselbilar från något specificerat datum. Det är en målsättning i regeringsförklaringen och naturligtvis måste ett sånt lagförslag beredas och godkännas av riksdagen. Förmodligen behöver det även först godkännas inom EU då det kan ses som ett solklart handelshinder.


"Norway announced its proposed ban on fossil fuel cars in 2016, planning to prohibit the sale of all petrol and diesel vehicles by 2025."

"In July 2017, France announced plans to ban all petrol and diesel cars by 2040, in addition to phasing out oil and gas production. This forms part of the country’s goal of becoming carbon-neutral by 2050."

"Germany’s Bundesrat federal council agreed to ban fossil fuel powered vehicles by 2030 in October 2016, when it also suggested for the European Commission to introduce an EU ban on diesel and petrol vehicles. "

Planer tyder ju på en tydlig intention men det är ju inte ett beslut. Så går ju inte lagstiftning till.

"Some cities listed have signed the Fossil Fuel Free Streets Declaration, committing to ban emitting vehicles by 2030,[19] but this does not necessarily have force of law in those jurisdictions."

Mitt tips är att dieselbilar blir förbjudna när efterfrågan inte längre finns.
#1316859
Camel skrev:
joel80 skrev:Du ska såklart räkna med vilken el som används/köps av de som gör batterier, inget annat. Samma sak med laddning. Det är det du köper som har betydelse. De som struntar i att välja får dock lite smutsigare el i snitt för varje person som väljer el från fossilfria källor. I Sverige är det marginellt, men har ändå betydelse. (Ekonomi styr... efterfråga/tillgång...)
Det är sådana här resonemang som gör att jag i bland faktiskt tror att det går åt skogen. Om du undanhåller en del av underlaget för ett totalt genomsnitt så påverkas genomsnittet för återstoden. Ren matematik.
Ditt sätt att resonera är selektivt och enbart till för att erhålla det resultat som är önskvärt för dina ståndpunkter.
Underhåller del av underlaget? Det beror ju helt på vad man förordar för ändringar. Jag vill att man så snabbt som möjligt ska få till övergången till elbilar här i Sverige, och även i resten av Europa är det vettigt med den takt som även de med sämst elmix ställer om. Att det dessutom kommer bli en omställning i andra delar av världen kan jag se, där är en stor del p.g.a priser och ägandekostnad av elbilar men även för att många länder varit tvungna att göra något akut åt den smog som fossila bränslen ställer till med i städerna.
Att säga att elbilar är dåligt skulle ju vara att underhålla underlag.. För i väldigt många länder är det den absolut vettigaste utvecklingen tillsammans med den mängd fossilfria drivmedel som man kan framställa på ett hållbart sätt.

Camel skrev:
joel80 skrev:Bra att vi är överens om vilka siffror som gäller för nya vindkraftverk.
Jag vet inget om kapacitetsfaktorn för nya verk. Men den borde vara densamma som för de gamla om det helt plötsligt inte råder nya vindförutsättningar. Man får inte förväxla verkningsgrad och kapacitetsfaktor.
Nej, kapacitetsfaktorn ökar med de större verken som sätts upp nu. Dels är de högre, men även storleken ska göra att de är effektivare.
"En studie som Power Väst gjorde 2016 visade att en park från 2011 med 21 vindkraftverk, med 150 meters totalhöjd och en produktion på cirka 130 GWh/år med dagens teknik skulle kunna reduceras till 16 vindkraftverk med en totalhöjd på 200 meter, som producerade 180 GWh/år (+40%). Parkens byggkostnad hade även minskat med 10% under dessa 5 år från 2011 till 2016. "

På samma sida som det ovan nämner dom att kapacitetsfaktorn nu är uppe på drygt 37%.
https://www.vgregion.se/regional-utveck ... i--teknik/
Camel skrev:
joel80 skrev:Kollar man vilken kraftkälla som går ner mycket nattetid är det vattenkraften. Så nattetid där elbilar oftast laddar har vi väldigt stor marginal idag och det är inte där vi får problem med kapacitet. Vindkraft gör att vi kan spara med vatten då det blåser och köra mer då det inte blåset. Dock kan vi ju inte köra mer än max, oavsett hur mycket vatten som sparats, men det är ett problem som alltså till stor del hör till hushållsel och uppstart av allt på mornar samt eftermiddagar då alla kommer hem och ska laga mat. Nattetid har vi inga problem med effekt.
Det finns inte obegränsad lagringsvolym i vattenmagasinen att spela med. Dessutom finns inte obegränsad vattentillströmning. Men till en del kan man utjämna på detta sätt. Och det anser jag att man ska göra. Idag går även kärnkraften nattetid och det är till stor del orsaken till att vattenkraften kan gå ner. Både för vattenkraft lämpar sig bättre att reglera, men även för att "spara" vatten. Om kärnkraften avvecklas så behövs vattenkraften ännu mera och driftsättet behöver ändras och marginalerna för att använda vattenkraften som utjämning av intermittent elenergiproduktion minskar radikalt.
I och med att Finland kör igång sitt nya kärnkraftverk snart så kommer en av de största importörerna från oss snarare bli exportör, så det ser inte ut som att det finns någon akut brist på baskraft. Troligen kommer Sverige trots nedstängningen av reaktorer fortfarande vara nettoexportörer, men ser vi till Nordpool så minskar alltså inte kapaciteten när Sverige stänger ner några reaktorer nu närmsta åren.
Camel skrev:
joel80 skrev:
Camel skrev: Elenergiproduktionen blir inte renare. Det är tvärtom.
I väldigt många länder och i hela Europa blir energimixen renare för varje år.
Globalt blir elenergiproduktionen sämre i genomsnitt och CO2-utsläppen ökar. I de siffrorna ingår Europa. Om Europa lyckats förbättra sig betyder det att de övriga misslyckas ännu mera. Dessutom ökar problemet år för år. Klimatet är globalt. Klimathotet som det framställs är alltså därmed också globalt.
Om du med sämre i genomsnitt menar att andelen förnybart minskar så är det fel. Den ökar.

Så här är siffrorna senaste åren:
2016.png
2016.png (17.37 KiB) Visad 220 gånger
2017.png
2017.png (52.88 KiB) Visad 220 gånger
2018.png
2018.png (44.22 KiB) Visad 220 gånger

2016 hade vi 66% fossil energiproduktion.
2017 hade vi 65% fossil energiproduktion.
2018 hade vi 64% fossil energiproduktion.

Den globala energimixen innehåller lägre del fossil energi för varje år och större den fossilfri.

Det du säger och där jag inte säger emot är att CO2-utsläppen ökar, p.g.a att fossila elproduktionen också växer.
Camel skrev:
joel80 skrev:Kolla på t.ex UK. Dom hade nyss första hela veckan utan kolkraft sen 1880-talet, och blir för varje år mindre beroende av kolkraften.
Helt otillräckligt. Förbättringstakten är helt otillfredställande för att batteribilar ska vara en total lösning. Så som klimathotet framställs finns inte tiden.
Förbättringstakten i England är riktigt snabb. Vet inte vad du menar är otillräckligt med den. Har du kollat historiken?
Camel skrev:
joel80 skrev:Det som globalt drar ner det är att många utvecklingsländer är i en snabb förändring mot liknande livsstandard som vi har.
Det har vi ingen rätt att förvägra dem.
Har ingen sagt, vi har inte heller "rätt" att enbart klaga på dem och mena att vi själva inte ska göra något för att det är problematiskt att få upp tillräckligt med förnyelsebart där. Du gör inte det men det finns andra som resonerar lite åt det hållet.
Camel skrev:
joel80 skrev:Ett enormt problem, som inte vare sig löser sig eller "förstörs" av elbilar då varje elbil minskar användandet av minst lika mycket fossilt som det i värsta fall behövs för att göra den elen.
I vissa fall ja. Men då blir det värre i andra fall. I ett globalt genomsnitt är batteribilen bara en marginell förbättring. Helt otillräckligt. Och i ditt resonemang tidigare framhåller du ju de goda exemplen. Då blir det ju smutsigare el än det globala genomsnittet över för alla andra batteribilar. Man kan inte välja bort delar av en helhet och påstå att helheten består.
Tillsammans med den omställning av elproduktion som måste till kommer elbilen funka även i de delarna av världen. Idag är det redan en så pass bra förbättring att vi bör satsa stort på dem i hela Europa. Vilken nu också görs.

Camel skrev:
joel80 skrev:(kanske borde vi satsa ordentligt hårt på elbilar här och senexportera all HVO och Etanol vi bara kan till länder med sämre elförbrukning. Mer effektivt och lättare att göra än att exportera el lång väg.
Om man genom objektiva beräkningar kan påvisa en klimatnytta så ok. Men detta exemplet blir det nog inte så eftersom vi ska lägga ner vår kärnkraft. Och dessutom är exemplet skalmässigt sannolikt inte tillräckligt betydelsefult i det stora sammanhanget. Med hänsyn till att man på hemmaplan inte ska göra storskaliga insatser som kanske bara "betyder några enstaka procent", så kan man ju resonera likadant med ditt exempel där det sannolikt handlar om promille. Eller hur?
Tänkte lite som de som menar att vi ska försöka exportera så mkt el som möjligt.. att det istället kan vara bättre att försöka exportera fossilfria drivmedel. Men dom gör ju nytta här hemma också genom att minska användning av diesel/bensin, så nej, nyttan blir nog som du skriver minimal, kanske negativ då du har "förluster" i transport.
Camel skrev:
joel80 skrev:Med samma mattematik blir diesel och bensinbilar smutsigare för varje åt, eftersom det än så länge används med diesel och bensin för varje år... men så ser vi det ju såklart inte
Utveckla gärna hur du tänker här...
Om man kollar på en given mängd bränsle och hur långt man kommer på den mängden så blir bilar "renare". Men då mängden använt bränsle ökar i världen smutsar bilar ner mer för varje år. Däremot kör man fler mil och snittförbrukningen per mil går ner.

På samma sätt blir också elmixen renare för varje år och varje mil en elbil kör om vi låtsas att det är på global elmix så är det renare för varje år, eftersom delen förnyelsebart ökar i mixen. Att det samtidigt används så mycket mer energi för varje år att energiproduktionen ökar utsläppen har alltså inte med hur ren själva elmixen är.
Camel skrev:
Camel skrev:Bensinpriset kommer också rasa inom några år enligt många bedömarna. (Räcker med rätt små förändringar i efterfrågan för att priset på olja ska droppa.) Så alla som är så upprörda över bensinpriset bör heja på elbilsförsäljningen. ;)
Jag är också medveten om detta. Hur tänker man tackla detta när det gäller alternativen till fossilbränslen (batteribilar inkluderat)?
Vad menar du tackla?
Det är inget som behöver tacklas. Med värdeminskningen samt stadig nergång på batterikostnad kommer skillnaden mellan elbil och avgasbil öka. För HVO och Etanol blir det kanske inte lika bra. Staten får i och för sig subventionera sånna drivmedel mer om fossila drivmedel blir billigare om jag förstått rätt... så kanske kan staten hjälpa till lite i nergången för att inte de ska tappa marknad.
Camel skrev:
joel80 skrev:
Camel skrev:Ja, naturligtvis. Men då gäller det att inte skrämma upp en hel befolkning med domedagsprofetior gällande ICE-bilar så att de skrotas ut i förtid.
Ska folk skrota dem i förtid? De kommer ev rasa i pris närmsta åren, men så länge dom fungerar och att diesel och bensin fortfarande säljs (det är nybilsförsäljningen man ska förbjuda kring 2030, inte sålda bilar) kommer det ju kunna användas.
Nej, naturligtvis ska inga bilar skrotas i förtid. Jag är starkt emot det, och jag skrev att man ska inte skrämma upp en hel befolkning med domedagsprofetior för att försöka åstadkomma det.
Är väl inga domedagsprofetior förutom det faktum att vi är i en rätt dålig sits? Så länge man fokuserar mest på nybilsförsäljningen (vilket jag tycker man gjort även om vissa kommande förbud för städer är för äldre bilar) ska vi förhoppningsvis inte behöva mass-skrota bilar...
#1316902
joel80 skrev:
Camel skrev:
joel80 skrev:Du ska såklart räkna med vilken el som används/köps av de som gör batterier, inget annat. Samma sak med laddning. Det är det du köper som har betydelse. De som struntar i att välja får dock lite smutsigare el i snitt för varje person som väljer el från fossilfria källor. I Sverige är det marginellt, men har ändå betydelse. (Ekonomi styr... efterfråga/tillgång...)
Det är sådana här resonemang som gör att jag i bland faktiskt tror att det går åt skogen. Om du undanhåller en del av underlaget för ett totalt genomsnitt så påverkas genomsnittet för återstoden. Ren matematik.
Ditt sätt att resonera är selektivt och enbart till för att erhålla det resultat som är önskvärt för dina ståndpunkter.
Underhåller del av underlaget? Det beror ju helt på vad man förordar för ändringar. Jag vill att man så snabbt som möjligt ska få till övergången till elbilar här i Sverige, och även i resten av Europa är det vettigt med den takt som även de med sämst elmix ställer om. Att det dessutom kommer bli en omställning i andra delar av världen kan jag se, där är en stor del p.g.a priser och ägandekostnad av elbilar men även för att många länder varit tvungna att göra något akut åt den smog som fossila bränslen ställer till med i städerna.
Att säga att elbilar är dåligt skulle ju vara att underhålla underlag.. För i väldigt många länder är det den absolut vettigaste utvecklingen tillsammans med den mängd fossilfria drivmedel som man kan framställa på ett hållbart sätt.
Att du vill ha batteribilar råder det ingen tvekan om från min sida. Men det är inte det som är poängen. Batteribilars klimat- och resurspåverkan är inte kartlagda ordentligt. Dessutom förnekar man deras CO2-utsläpp. Att undanhålla en del av underlaget kan vara t.ex. när man argumenterar för att batteribilar minsann går på ren el. Men hur blir det då för de övriga batteribilarna som inte går på ren el? Eftersom världens elenergiproduktion har alldeles för stor CO2-belastning är det inte rimligt att införa batteribilar globalt. Och det blir ännu mindre anledning att införa dem i länder med dålig elmix när man räknat bort inflytandet av länder med bra elmix på genomsnittet globalt. Klimatet är globalt. Så som klimathotet framställs är det också globalt. Då kan man inte välja och vraka från den ena elmixen till den andra, om siktet är inställt på att införa batteribilar globalt.


joel80 skrev:
Camel skrev:
joel80 skrev:Bra att vi är överens om vilka siffror som gäller för nya vindkraftverk.
Jag vet inget om kapacitetsfaktorn för nya verk. Men den borde vara densamma som för de gamla om det helt plötsligt inte råder nya vindförutsättningar. Man får inte förväxla verkningsgrad och kapacitetsfaktor.
Nej, kapacitetsfaktorn ökar med de större verken som sätts upp nu. Dels är de högre, men även storleken ska göra att de är effektivare.
"En studie som Power Väst gjorde 2016 visade att en park från 2011 med 21 vindkraftverk, med 150 meters totalhöjd och en produktion på cirka 130 GWh/år med dagens teknik skulle kunna reduceras till 16 vindkraftverk med en totalhöjd på 200 meter, som producerade 180 GWh/år (+40%). Parkens byggkostnad hade även minskat med 10% under dessa 5 år från 2011 till 2016. "

På samma sida som det ovan nämner dom att kapacitetsfaktorn nu är uppe på drygt 37%.
https://www.vgregion.se/regional-utveck ... i--teknik/
Som vanligt länkar du till partiska källor. De gör t.ex. en komisk jämförelse med kapacitetsfaktorn för vattenkraften?!?. Men i denna fråga gör det inte så mycket eftersom jag inte strider om kapacitetsfaktorn för nya vindkraftverk förbättras. Men det beror inte bara på de faktorer som står i källan du länkar till, det beror givetvis också på hur mycket det blåser. Källan du länkar till beskriver nya/resp. de allra bästa vindkraftverken. Kapacitetsfaktorn i verkligheten (just nu) är lägre för de vindkraftverk som är i drift. Det är alldeles utmärkt om den kan höjas, jag kommer inte att klaga. Men vindkraften kommer alltid att vara intermittent. Det ligger i dess natur.


joel80 skrev:
Camel skrev:
joel80 skrev:Kollar man vilken kraftkälla som går ner mycket nattetid är det vattenkraften. Så nattetid där elbilar oftast laddar har vi väldigt stor marginal idag och det är inte där vi får problem med kapacitet. Vindkraft gör att vi kan spara med vatten då det blåser och köra mer då det inte blåset. Dock kan vi ju inte köra mer än max, oavsett hur mycket vatten som sparats, men det är ett problem som alltså till stor del hör till hushållsel och uppstart av allt på mornar samt eftermiddagar då alla kommer hem och ska laga mat. Nattetid har vi inga problem med effekt.
Det finns inte obegränsad lagringsvolym i vattenmagasinen att spela med. Dessutom finns inte obegränsad vattentillströmning. Men till en del kan man utjämna på detta sätt. Och det anser jag att man ska göra. Idag går även kärnkraften nattetid och det är till stor del orsaken till att vattenkraften kan gå ner. Både för vattenkraft lämpar sig bättre att reglera, men även för att "spara" vatten. Om kärnkraften avvecklas så behövs vattenkraften ännu mera och driftsättet behöver ändras och marginalerna för att använda vattenkraften som utjämning av intermittent elenergiproduktion minskar radikalt.
I och med att Finland kör igång sitt nya kärnkraftverk snart så kommer en av de största importörerna från oss snarare bli exportör, så det ser inte ut som att det finns någon akut brist på baskraft. Troligen kommer Sverige trots nedstängningen av reaktorer fortfarande vara nettoexportörer, men ser vi till Nordpool så minskar alltså inte kapaciteten när Sverige stänger ner några reaktorer nu närmsta åren.
Jag ser mycket positivt på att Finland bygger kärnkraft. Men om vi lägger ner motsvarande mängd kärnkraft här hemma så ser jag inte vitsen med ditt resonemang. Givetvis måste vi öka kärnkraften netto, inte bara växla den mellan länder.


joel80 skrev:
Camel skrev:
joel80 skrev:I väldigt många länder och i hela Europa blir energimixen renare för varje år.
Globalt blir elenergiproduktionen sämre i genomsnitt och CO2-utsläppen ökar. I de siffrorna ingår Europa. Om Europa lyckats förbättra sig betyder det att de övriga misslyckas ännu mera. Dessutom ökar problemet år för år. Klimatet är globalt. Klimathotet som det framställs är alltså därmed också globalt.
Om du med sämre i genomsnitt menar att andelen förnybart minskar så är det fel. Den ökar.

Så här är siffrorna senaste åren:

/.../

2016 hade vi 66% fossil energiproduktion.
2017 hade vi 65% fossil energiproduktion.
2018 hade vi 64% fossil energiproduktion.

Den globala energimixen innehåller lägre del fossil energi för varje år och större den fossilfri.

Det du säger och där jag inte säger emot är att CO2-utsläppen ökar, p.g.a att fossila elproduktionen också växer.
Från 2017 till 2018 så ökade världens elenergiproduktion med ca 4% fördelat så här enligt IEA:

Kol ökade 258 TWh
Gas ökade 236 TWh
Olja minskade 37 TWh
Vilket innebär att fossil elenergiproduktion ökade med 457 TWh netto.

PV ökade 136 TWh
Vind ökade 132 TWh
Vattenkraft ökade 129 TWh
Övriga förnelsebara ökade 52 TWh
Vilket innebär att förnyelsebar elenergiproduktion ökade med 449 TWh netto.

Kärnkraften ökade 87 TWh

Alltså blev ökningen av förnyelsebar elenergiproduktion mindre än ökningen av den fossilbaserada elenergiproduktionen. Förändringen innebar en ökning av CO2-utsläppen med 2,5%.
Det är valfritt för mig hur du vill räkna in kärnkraften. Enligt mig är den inte förnyelsebar och heller inte fossil. Den är för mig en storskalig potential för en CO2-reducering av världens elenergiproduktion som verkligen skulle märkas. Som tur är pågår nybyggnation av kärnkraft i många länder. Och ännu fler kärnkraftverk är planerade.


joel80 skrev:
Camel skrev:
joel80 skrev:Kolla på t.ex UK. Dom hade nyss första hela veckan utan kolkraft sen 1880-talet, och blir för varje år mindre beroende av kolkraften.
Helt otillräckligt. Förbättringstakten är helt otillfredställande för att batteribilar ska vara en total lösning. Så som klimathotet framställs finns inte tiden.
Förbättringstakten i England är riktigt snabb. Vet inte vad du menar är otillräckligt med den. Har du kollat historiken?
Jag redovisade precis data för hur världens elenergiproduktion utvecklas. En ren katastrof enligt mig. Alldeles för dålig utveckling, och för långsamt. Till råga på allt ökar elenergibehovet globalt. Inte blir det mindre om batteribilar ska införas. Om vi tar England så ligger de bättre till i utveckling än världen i stort. Men fortfarande ger elenergiproduktionen stora utsläpp av CO2. Större än vad som kan accepteras för batteribilar om nu klimathotet är som det framställs. Reduceringen blir helt enkelt för dålig.


joel80 skrev:
Camel skrev:
joel80 skrev:Det som globalt drar ner det är att många utvecklingsländer är i en snabb förändring mot liknande livsstandard som vi har.
Det har vi ingen rätt att förvägra dem.
Har ingen sagt, vi har inte heller "rätt" att enbart klaga på dem och mena att vi själva inte ska göra något för att det är problematiskt att få upp tillräckligt med förnyelsebart där. Du gör inte det men det finns andra som resonerar lite åt det hållet.
Det finns krafter i västvärlden som menar att utvecklingsländerna måste hoppa de felaktiga steg (läs bilismen) i utvecklingen som vi hår gått igenom. De har också ofta den mest smutsiga elenergiproduktionen så att införa batteribilar blir heller ingen lösning ur klimatsynpunkt. Det kan dock vara en förbättring av luften i städerna som ofta är livsfarlig att andas pga alla föroreningar, inte minst från trafiken. Men ur klimatperspektivet så finns ingen tillräckligt snabb lösning. Annat än att de inte ska utvecklas. Hemska tanke. Men det var detta jag menade med att vi har inte rätten att förvägra dem utveckling.


joel80 skrev:
Camel skrev:
joel80 skrev:Ett enormt problem, som inte vare sig löser sig eller "förstörs" av elbilar då varje elbil minskar användandet av minst lika mycket fossilt som det i värsta fall behövs för att göra den elen.
I vissa fall ja. Men då blir det värre i andra fall. I ett globalt genomsnitt är batteribilen bara en marginell förbättring. Helt otillräckligt. Och i ditt resonemang tidigare framhåller du ju de goda exemplen. Då blir det ju smutsigare el än det globala genomsnittet över för alla andra batteribilar. Man kan inte välja bort delar av en helhet och påstå att helheten består.
Tillsammans med den omställning av elproduktion som måste till kommer elbilen funka även i de delarna av världen. Idag är det redan en så pass bra förbättring att vi bör satsa stort på dem i hela Europa. Vilken nu också görs.
Att omställning av elenergiproduktionen måste ske är vi helt överens om. I Europa är elenergiproduktionen bättre än i många andra delar av världen. Men den är lång ifrån tillräckligt bra för att förvara storskaligt införande av batteribilar. I övriga världen är det mycket sämre. Så pass att det är helt otänkbart för mig med ett globalt införande av batteribilar. Och som jag har påpekat med data från IEA: elenergiproduktionen globalt sett förbättras verkligen inte tillräckligt. Det sker i princip inte någon förbättring. Och motståndet som fanns ett tag mot kolkraft är på väg att försvagas i flera länder. Många nya kolkraftverk planeras. Ohyggligt många. Det byggs ny kolkraft t.o.m. i Europa fortfarande. I Polen sattes spaden precis just i jorden för ännu ett stort megakolkraftverk.
Hur man kan propagera för storskaligt införande av batteribilar i denna kontext är för mig obegripligt. Men eftersom bara tailpipe-emmissioner räknas så sker det. Man borde genast ändra på alla certifieringar och skattestyrningar och basera dem på LCA och WTW. För alla fordonsteknikslag. Även batteribilar. Så det blir lite ordning och reda. Samt mer logik i drivkrafterna under förändringarbetet.


joel80 skrev:
Camel skrev:
joel80 skrev:(kanske borde vi satsa ordentligt hårt på elbilar här och senexportera all HVO och Etanol vi bara kan till länder med sämre elförbrukning. Mer effektivt och lättare att göra än att exportera el lång väg.
Om man genom objektiva beräkningar kan påvisa en klimatnytta så ok. Men detta exemplet blir det nog inte så eftersom vi ska lägga ner vår kärnkraft. Och dessutom är exemplet skalmässigt sannolikt inte tillräckligt betydelsefult i det stora sammanhanget. Med hänsyn till att man på hemmaplan inte ska göra storskaliga insatser som kanske bara "betyder några enstaka procent", så kan man ju resonera likadant med ditt exempel där det sannolikt handlar om promille. Eller hur?
Tänkte lite som de som menar att vi ska försöka exportera så mkt el som möjligt.. att det istället kan vara bättre att försöka exportera fossilfria drivmedel. Men dom gör ju nytta här hemma också genom att minska användning av diesel/bensin, så nej, nyttan blir nog som du skriver minimal, kanske negativ då du har "förluster" i transport.
Ja, kanske det. Men vi behöver alla ideér så det är inte fel att försöka tänka.


joel80 skrev:
Camel skrev:
joel80 skrev:Med samma mattematik blir diesel och bensinbilar smutsigare för varje åt, eftersom det än så länge används med diesel och bensin för varje år... men så ser vi det ju såklart inte
Utveckla gärna hur du tänker här...
Om man kollar på en given mängd bränsle och hur långt man kommer på den mängden så blir bilar "renare". Men då mängden använt bränsle ökar i världen smutsar bilar ner mer för varje år. Däremot kör man fler mil och snittförbrukningen per mil går ner.

På samma sätt blir också elmixen renare för varje år och varje mil en elbil kör om vi låtsas att det är på global elmix så är det renare för varje år, eftersom delen förnyelsebart ökar i mixen. Att det samtidigt används så mycket mer energi för varje år att energiproduktionen ökar utsläppen har alltså inte med hur ren själva elmixen är.
Globalt sett ökar inte andelen förnyelsebart i elmixen så att det täcker ens ökningen av den fossilbaserade delen (enligt data från IEA 2018). Den globala elmixen är inte tillräckligt bra. CO2-utsläppen ökade förra året. Det visar tydligt att den förnybara delen tillsammans med kärnkraften inte CO2-kompenserade för den totala produktionsökningen. Elenergiproduktionen ser heller inte ut minska sina CO2-utsläpp tillräckligt snabbt. Det finns inga visioner för det, annat än förnyelsebar intermittent kraft och just nu i kombination med kolkraftsutbyggnad samt kärnkraftsutbyggnad. Och det är begripligt. Vi har ju inga andra ideér. Och att enbart bygga intermittent elenergiproduktion går inte i stor skala.


joel80 skrev:
Camel skrev:
joel80 skrev:Bensinpriset kommer också rasa inom några år enligt många bedömarna. (Räcker med rätt små förändringar i efterfrågan för att priset på olja ska droppa.) Så alla som är så upprörda över bensinpriset bör heja på elbilsförsäljningen. ;)
Jag är också medveten om detta. Hur tänker man tackla detta när det gäller alternativen till fossilbränslen (batteribilar inkluderat)?
Vad menar du tackla?
Det är inget som behöver tacklas. Med värdeminskningen samt stadig nergång på batterikostnad kommer skillnaden mellan elbil och avgasbil öka. För HVO och Etanol blir det kanske inte lika bra. Staten får i och för sig subventionera sånna drivmedel mer om fossila drivmedel blir billigare om jag förstått rätt... så kanske kan staten hjälpa till lite i nergången för att inte de ska tappa marknad.
Det jag menar är att när efterfrågan sjunker på fossilbränslen (vilket jag hoppas det gör) så sjunker ju priset. Därmed är det frestande (och lönsamt) igen att pånytt börja med fossileldning. Det är situationen med kolkraft just nu globalt. Många kolkraftverk planeras att byggas igen. För bilar kan det vara likadant. Om bensinen blir markant billigare så tvingas politiker till ännu mera styrmedel/subventioner för att alternativen ska väljas. Jag tror detta blir en svår nöt att knäcka.


joel80 skrev:
Camel skrev:
joel80 skrev: Ska folk skrota dem i förtid? De kommer ev rasa i pris närmsta åren, men så länge dom fungerar och att diesel och bensin fortfarande säljs (det är nybilsförsäljningen man ska förbjuda kring 2030, inte sålda bilar) kommer det ju kunna användas.
Nej, naturligtvis ska inga bilar skrotas i förtid. Jag är starkt emot det, och jag skrev att man ska inte skrämma upp en hel befolkning med domedagsprofetior för att försöka åstadkomma det.
Är väl inga domedagsprofetior förutom det faktum att vi är i en rätt dålig sits? Så länge man fokuserar mest på nybilsförsäljningen (vilket jag tycker man gjort även om vissa kommande förbud för städer är för äldre bilar) ska vi förhoppningsvis inte behöva mass-skrota bilar...
När klimathotet framställs så talas det om att det är akut och att vi minsann bara har 10 år på oss (i bästa fall). Genast används detta som ursäkt för att starta häxjakt på teknik istället för CO2-utsläpp. Man pratar om miljözoner (fast det inte är primärt för CO2, utan för andra emissioner) och att både befintliga och nya bilar med viss teknik minsann ska förbjudas att användas. Man säger att nya bilar med viss teknik ska förbjudas att säljas i framtiden. Man drar undan mattan för alternativa bränslen och alternativ teknik. Man inför bonus/malus för att styra nybilsförsäljningen i önskad riktning på ett teknikpartiskt sätt. Och eftersom man endast räknar tailpipe-emissioner så favoriseras t.ex. batteribilar på ett upprörande och arrogant sätt. Så som klimathotet framställs finns det absolut inget utrymme att dra på sig ännu mer resursförbrukning och klimatbelastning för att tillverka nya batterier och batteribilar när de inte blir tillräckligt bra på att reducera CO2 som är i paritet med de domedagsprofetior man hör när det gäller hur illa det är ställt. Lägg därtill till den oreda och oror det skapar bland vanligt folk när de känner att alternativen saknas och att de inte har råd att ställa om.

Följande har blivit helt klart för mig: När det kommer till batterifordon har det spårat ur. De är inte alls tillräckligt klimatsmarta för att vara en lösning globalt så som klimathotet framställs. Batteribilarnas klimatbelastning göms undan, förminskas och villas bort i ändlösa diskussioner. Batteribilarnas ”bränsle” är globalt alldeles för CO2-belastande. Och det blev värre förra året. Inte bättre. Dessutom är det ett stort drev mot kärnkraft i kombination med att man vill införa intermittent elenergiproduktion i stor skala. Det går inte heller ihop på tillräcklig kort tid, och framför allt inte utan en ny massa infrastruktur som blir mycket resurs- och klimatbelastande att framställa. Detta göms också undan i debatten, förminskas och villas bort i ändlösa diskussioner. Batteribilar är för mig helt obegriplig lösning på bilarnas CO2-utsläpp i ett globalt sammanhang.
#1316921
joel80 skrev: Nej, kapacitetsfaktorn ökar med de större verken som sätts upp nu. Dels är de högre, men även storleken ska göra att de är effektivare.
"En studie som Power Väst gjorde 2016 visade att en park från 2011 med 21 vindkraftverk, med 150 meters totalhöjd och en produktion på cirka 130 GWh/år med dagens teknik skulle kunna reduceras till 16 vindkraftverk med en totalhöjd på 200 meter, som producerade 180 GWh/år (+40%). Parkens byggkostnad hade även minskat med 10% under dessa 5 år från 2011 till 2016. "

På samma sida som det ovan nämner dom att kapacitetsfaktorn nu är uppe på drygt 37%.
https://www.vgregion.se/regional-utveck ... i--teknik/
Som vanligt länkar du till partiska källor. De gör t.ex. en komisk jämförelse med kapacitetsfaktorn för vattenkraften?!?. Men i denna fråga gör det inte så mycket eftersom jag inte strider om kapacitetsfaktorn för nya vindkraftverk förbättras. Men det beror inte bara på de faktorer som står i källan du länkar till, det beror givetvis också på hur mycket det blåser. Källan du länkar till beskriver nya/resp. de allra bästa vindkraftverken. Kapacitetsfaktorn i verkligheten (just nu) är lägre för de vindkraftverk som är i drift. Det är alldeles utmärkt om den kan höjas, jag kommer inte att klaga. Men vindkraften kommer alltid att vara intermittent. Det ligger i dess natur.
[/quote]
Partiska källor??
Är Västra Götalands hemsida en partisk källa? Källorna till uppgifterna dom använder står där också: www.vindstat.nu www.vattenfall.se www.fortum.se www.vattenkraft.info m.fl.
Och ja, det gäller nya kraftverk.. vilket vi väl bör prata om när det gäller vilken utbyggnad som behövs?
Camel skrev:
joel80 skrev:
Camel skrev: Globalt blir elenergiproduktionen sämre i genomsnitt och CO2-utsläppen ökar. I de siffrorna ingår Europa. Om Europa lyckats förbättra sig betyder det att de övriga misslyckas ännu mera. Dessutom ökar problemet år för år. Klimatet är globalt. Klimathotet som det framställs är alltså därmed också globalt.
Om du med sämre i genomsnitt menar att andelen förnybart minskar så är det fel. Den ökar.

Så här är siffrorna senaste åren:

/.../

2016 hade vi 66% fossil energiproduktion.
2017 hade vi 65% fossil energiproduktion.
2018 hade vi 64% fossil energiproduktion.

Den globala energimixen innehåller lägre del fossil energi för varje år och större den fossilfri.

Det du säger och där jag inte säger emot är att CO2-utsläppen ökar, p.g.a att fossila elproduktionen också växer.
Från 2017 till 2018 så ökade världens elenergiproduktion med ca 4% fördelat så här enligt IEA:

Kol ökade 258 TWh
Gas ökade 236 TWh
Olja minskade 37 TWh
Vilket innebär att fossil elenergiproduktion ökade med 457 TWh netto.

PV ökade 136 TWh
Vind ökade 132 TWh
Vattenkraft ökade 129 TWh
Övriga förnelsebara ökade 52 TWh
Vilket innebär att förnyelsebar elenergiproduktion ökade med 449 TWh netto.

Kärnkraften ökade 87 TWh

Alltså blev ökningen av förnyelsebar elenergiproduktion mindre än ökningen av den fossilbaserada elenergiproduktionen. Förändringen innebar en ökning av CO2-utsläppen med 2,5%.
Men du brukar inte ha svårt för matte...
Andelen fossilfritt i energimixen ökar så länge ny fossilfri kraft är högre än den andel vi nu har i energimixen. Om vi har ca 25-30% fossilfritt i elmixen idag och det i ny elproduktion är nära 50% fossilfritt ökar andelen i totala elmixen och elmixen blir renare/mindre smutsig är tidigare.

Det som skulle behövas för en ännu snabbare förbättring (av mixen) är såklart att ingen ny fossil kraft tillkommer alls.
Det skulle också göra att vi kan börja backa totala utsläppen för energi.
Camel skrev:. Till råga på allt ökar elenergibehovet globalt. Inte blir det mindre om batteribilar ska införas.
Elenergibehovet ökar men totala energibehovet minskar och med det utsläppen då den energi som annars används är helt fossil.
Camel skrev:
joel80 skrev:
Camel skrev:Det har vi ingen rätt att förvägra dem.
Har ingen sagt, vi har inte heller "rätt" att enbart klaga på dem och mena att vi själva inte ska göra något för att det är problematiskt att få upp tillräckligt med förnyelsebart där. Du gör inte det men det finns andra som resonerar lite åt det hållet.
Det finns krafter i västvärlden som menar att utvecklingsländerna måste hoppa de felaktiga steg (läs bilismen) i utvecklingen som vi hår gått igenom. De har också ofta den mest smutsiga elenergiproduktionen så att införa batteribilar blir heller ingen lösning ur klimatsynpunkt. Det kan dock vara en förbättring av luften i städerna som ofta är livsfarlig att andas pga alla föroreningar, inte minst från trafiken. Men ur klimatperspektivet så finns ingen tillräckligt snabb lösning. Annat än att de inte ska utvecklas. Hemska tanke. Men det var detta jag menade med att vi har inte rätten att förvägra dem utveckling.
En förhoppning är att de kan hoppa ett par steg i utvecklingen och direkt gå på mer fossilfritt, både i energiproduktion och fordonstrafik. Det är en stor skillnad på hur de utvecklas mot för hur vi och resten av västvärlden utvecklades, men inte tillräckligt stor.
Camel skrev:
joel80 skrev:
Camel skrev:Jag är också medveten om detta. Hur tänker man tackla detta när det gäller alternativen till fossilbränslen (batteribilar inkluderat)?
Vad menar du tackla?
Det är inget som behöver tacklas. Med värdeminskningen samt stadig nergång på batterikostnad kommer skillnaden mellan elbil och avgasbil öka. För HVO och Etanol blir det kanske inte lika bra. Staten får i och för sig subventionera sånna drivmedel mer om fossila drivmedel blir billigare om jag förstått rätt... så kanske kan staten hjälpa till lite i nergången för att inte de ska tappa marknad.
Det jag menar är att när efterfrågan sjunker på fossilbränslen (vilket jag hoppas det gör) så sjunker ju priset. Därmed är det frestande (och lönsamt) igen att pånytt börja med fossileldning. Det är situationen med kolkraft just nu globalt. Många kolkraftverk planeras att byggas igen. För bilar kan det vara likadant. Om bensinen blir markant billigare så tvingas politiker till ännu mera styrmedel/subventioner för att alternativen ska väljas. Jag tror detta blir en svår nöt att knäcka.
Ok, förstår din tanke.. Jag tror elbilar kommer bli så pass mycket billigare och bättre att det inte blir aktuellt. Däremot kan det bli problematiskt för HVO och Etanol där det är väldigt enkelt för användaren att byta bränsle beroende på pris.
Camel skrev: Så som klimathotet framställs finns det absolut inget utrymme att dra på sig ännu mer resursförbrukning och klimatbelastning för att tillverka nya batterier och batteribilar när de inte blir tillräckligt bra på att reducera CO2 som är i paritet med de domedagsprofetior man hör när det gäller hur illa det är ställt.
Eftersom det här är insatser i Sverige får du kolla på vad en elbil gör för klimatet i Sverige. Även med inräknat "smutsig tillverkning" landar vi på minst 85% minskning under livscykeln. Att jag skriver minst är för att man i alla undersökningar verkar räkna på att vi skrotar bilar kring 16k mil. Både elbilar och avgasbilar går ofta längre än så, och ju längre de rullar desto större fördel får elbilen. Så att införa åtgärder i Sverige som premierar elbilen är ju helt rätt och något som gör gott för både klimat och miljö.

I beräkningarna du gör för elbilar och påverkan på globala utsläpp via elproduktion känns det här som att du helt glömmer att räkna bort de fossila utsläpp som hade gjorts om samma bil gått på diesel eller bensin. Även med global elmix där nu ca 37% inte är fossilt blir det bättre än att köra på diesel och bensin. Och vad vi ser för senaste åren är att det för varje år också blir lite renare.. vi får hoppas den förbättringen fortsätter och accelererar, vilket den ser ut att göra då sol och vind just nu är de billigaste energiformerna och båda blir billigare för varje år.
#1316930
joel80 skrev:Partiska källor??
Är Västra Götalands hemsida en partisk källa? Källorna till uppgifterna dom använder står där också: www.vindstat.nu www.vattenfall.se www.fortum.se www.vattenkraft.info m.fl.
Och ja, det gäller nya kraftverk.. vilket vi väl bör prata om när det gäller vilken utbyggnad som behövs?
Jag anser att på det sätt man uttrycker sig så tar man parti för vindkraften. Inget större fel i det. Du slår in öppna dörrar. Jag har absolut inget emot att kapacitetsfaktorn ändras uppåt på vindkraft. Även om det bara är på nya verk.


joel80 skrev:Men du brukar inte ha svårt för matte...
Andelen fossilfritt i energimixen ökar så länge ny fossilfri kraft är högre än den andel vi nu har i energimixen. Om vi har ca 25-30% fossilfritt i elmixen idag och det i ny elproduktion är nära 50% fossilfritt ökar andelen i totala elmixen och elmixen blir renare/mindre smutsig är tidigare.

Det som skulle behövas för en ännu snabbare förbättring (av mixen) är såklart att ingen ny fossil kraft tillkommer alls.
Det skulle också göra att vi kan börja backa totala utsläppen för energi.
Jag är med på hur du resonerar matematiskt. Men andelsförbättringen är verkligen på marginalen. Jag kan inte förstå att man anser att elenergin globalt berättigar införande av batteribilar i globalt. De absoluta utsläppen ökar redan nu. Elenergibehovet spås öka varje år. Och just nu är ökningen av förnyelsebar elenergiproduktion mindre än ökningen av den fossilbaserade elenergiproduktionen, så takten på förbättringen är verkligen oacceptablet låg. Man får nog lägga på ett kol om det ska bli någon rimlighet innan nästa århundrade. Eller, lägga på ett kol kanske var det man inte skulle göra…


joel80 skrev:
Camel skrev:Till råga på allt ökar elenergibehovet globalt. Inte blir det mindre om batteribilar ska införas.
Elenergibehovet ökar men totala energibehovet minskar och med det utsläppen då den energi som annars används är helt fossil.
Världens elenergibehov ökar varje år.
Världens totala energibehov ökar varje år.
CO2-utsläppen ökar.
Batteribilar kan minska energibehovet totalt sett, men de kan absolut inte anses använda fossilfri elenergi. Det finns ingen direkt koppling mellan energibehov och CO2.


joel80 skrev:
Camel skrev:
joel80 skrev: Har ingen sagt, vi har inte heller "rätt" att enbart klaga på dem och mena att vi själva inte ska göra något för att det är problematiskt att få upp tillräckligt med förnyelsebart där. Du gör inte det men det finns andra som resonerar lite åt det hållet.
Det finns krafter i västvärlden som menar att utvecklingsländerna måste hoppa de felaktiga steg (läs bilismen) i utvecklingen som vi hår gått igenom. De har också ofta den mest smutsiga elenergiproduktionen så att införa batteribilar blir heller ingen lösning ur klimatsynpunkt. Det kan dock vara en förbättring av luften i städerna som ofta är livsfarlig att andas pga alla föroreningar, inte minst från trafiken. Men ur klimatperspektivet så finns ingen tillräckligt snabb lösning. Annat än att de inte ska utvecklas. Hemska tanke. Men det var detta jag menade med att vi har inte rätten att förvägra dem utveckling.
En förhoppning är att de kan hoppa ett par steg i utvecklingen och direkt gå på mer fossilfritt, både i energiproduktion och fordonstrafik. Det är en stor skillnad på hur de utvecklas mot för hur vi och resten av västvärlden utvecklades, men inte tillräckligt stor.
Förhoppning kan man ha. Men det är storskaliga volymer det handlar om. Miljarder av människor. Och de har i många fall begränsade ekonomiska resurser. Ny teknologi som batteribilar är förhållandevis dyr. Att utöka energiproduktion kostar pengar oavsett typ. Tyvärr kan det bli så att den fossila produktionen kommer att användas eftersom priserna lär sjunka på fossilbränslen om västvärlden verkligen skulle lyckas att ställa om. Och vem ska subventionera alternativen så att de fortfarande framstår som ”billigare” för tredje världen när det är dags för dem?


joel80 skrev:Eftersom det här är insatser i Sverige får du kolla på vad en elbil gör för klimatet i Sverige. Även med inräknat "smutsig tillverkning" landar vi på minst 85% minskning under livscykeln. Att jag skriver minst är för att man i alla undersökningar verkar räkna på att vi skrotar bilar kring 16k mil. Både elbilar och avgasbilar går ofta längre än så, och ju längre de rullar desto större fördel får elbilen. Så att införa åtgärder i Sverige som premierar elbilen är ju helt rätt och något som gör gott för både klimat och miljö.

I beräkningarna du gör för elbilar och påverkan på globala utsläpp via elproduktion känns det här som att du helt glömmer att räkna bort de fossila utsläpp som hade gjorts om samma bil gått på diesel eller bensin. Även med global elmix där nu ca 37% inte är fossilt blir det bättre än att köra på diesel och bensin. Och vad vi ser för senaste åren är att det för varje år också blir lite renare.. vi får hoppas den förbättringen fortsätter och accelererar, vilket den ser ut att göra då sol och vind just nu är de billigaste energiformerna och båda blir billigare för varje år.
Jag glömmer inte bort något. Att fortsätta med fossildrivna bilar är inget alternativ som jag förespråkar. Men du glömmer bort den utveckling som faktiskt skett även med fossildrivna bilar. Och du glömmer bort den enorma potential det finns i andra alternativ (även för ICE-motorer) som trängs undan pga ensidig och vårdslös fokusering på ett enda alternativ för fordonsteknologi. Du nämner en reducering på 85% för en batteribil även om ”tillverkningen är smutsig”. Reducering från vadå?
Det är djupt oseriöst att välja ”best case” för en batteribils ”bränsle” och jämföra med ”worst case” för andra teknologier. Dessutom består bara ”best case” i t.ex. Sverige så länge som nuvarande elmix behålls. Vilket det inte ser ut att bli om vi ska lägga ned kärnkraften och samtidigt öka elenergibehovet. Om man tar ”best case” för alternativen så överträffar de i vissa fall t.o.m. 85% reducering. Men ett ”best case” är sällan applicerbart storskaligt. Detsamma gäller för batteribilen. För min del betraktar jag denna typ av jämförelser som djupt oseriösa. Och jag hoppas de beror på ren obetänksamhet. För om det görs medvetet så betraktar jag det som ”fake news” Inget annat.

Det heter att Sverige ska vara förebild. Jag tror det är ett stort misstag om vi tror att valfri lösning som passar Sverige skulle godtas av omvärlden. Jag anser att det enda som skulle få stora länder som Kina och USA att titta på oss, är om vi presenterar klimateffektiva lösningar som även skulle fungera med bibehållen tillväxt och jobbtillfällen under de förutsättningar som råder i dessa länder. Inte efter förutsättningar som råder i Sverige. Att tro att ett ”best case” scenario i Sverige, med vår elmix, för batteribilars CO2-reducering skulle vara rimlig lösning globalt är på gränsen till naivt. I så fall kan man ju ta vilket ”best case” scenario som helst för andra alternativ och presentera det som en förebild. Det betyder också i så fall att man nöjer sig med en mycket måttlig förbättring av klimatläget om batteribilarna ska vara den globala lösningen. För mig är det obegripligt om klimathotet är som det framställs.

Vi måste ha lösningar som är globalt hållbara. Inte försöka övertyga andra att använda lösningar som bara är rimliga i liten skala. Det gäller alla teknologier. Även batteribilar. Och eftersom det inte verkar finnas en enda teknologi som ensamt uppfyller kraven, så får vi acceptera att använda de alternativ som är rimliga i kombination för att uppnå så stor ersättning för fossilbränslen som möjligt. Och då duger det inte att ensidigt klamra sig fast vid batteribilar som en frälsning. Det är verkligen en gris i säcken. Öppna och transparanta betraktelser av LCA och WTW för batteribilar används inte i tillräcklig omfattning som beslutsunderlag. Man förminskar, förvillar och gömmer delar av sanningen så att batteribilen framstår som det enda rimliga alternativet. Man har t.o.m. anpassat politiska styrningar så att batteribilar ska framstå som bättre än vad de är. Och man utesluter genom samma styrningar andra alternativ som är lika, eller t.o.m. mer rimliga. Det duger inte. Vi behöver alla rimliga alternativ tillsammans. Framför allt i en global kontext. Och vill då Sverige vara en förebild globalt, så borde vi genast sluta med den ensidiga fokuseringen på enbart batteribilar.
#1316932
joel80 skrev: tor 16 maj 2019, 21:01 I och med att Finland kör igång sitt nya kärnkraftverk snart så kommer en av de största importörerna från oss snarare bli exportör, så det ser inte ut som att det finns någon akut brist på baskraft. Troligen kommer Sverige trots nedstängningen av reaktorer fortfarande vara nettoexportörer, men ser vi till Nordpool så minskar alltså inte kapaciteten när Sverige stänger ner några reaktorer nu närmsta åren.
Det där får jag inte ihop alls.... Finlands nya reaktor ska väl ge 13 Twh per år enligt vad jag läst. även om de skickar 100% av all elenergi den producerar till Sverige så räcker det ju bara drygt halvvägs för att driva SSABs nya fossilfria stålproduktion. Och nu tänker man väl inte skicka rubbet av strömmen till Sverige bara för att vi stängher av våra reaktorer.

Och då har vi inte ens funderat på vad vi ska ha istället för det reaktorer vi stänger av. Det räcker ju inte ens för att täcka det ökande behovet om Finland skulle skicka rubbet av sin nya rektor hit.

Och var inte hela tanken med kärnkraftavvecklingen att vi skulle gå över till förnyeselbart och därför stänger vi av, känns som dubbelmoral här-
#1316964
VolvoB20. Vi bygger väldigt mycket med vindkraft nu. Upp till runt 30-35TWh per år har svenskt kraftnät sagt att det inte ska vara några problem med reglering med vattenkraft för att täcka upp för när det inte blåser. I och med att Finland nu också kan ge oss viss baskraft han andelen vindkraftverk eller solcellssnläggningsr öka ännu mer.
#1317078
joel80 skrev: fre 17 maj 2019, 14:51 VolvoB20. Vi bygger väldigt mycket med vindkraft nu. Upp till runt 30-35TWh per år har svenskt kraftnät sagt att det inte ska vara några problem med reglering med vattenkraft för att täcka upp för när det inte blåser. I och med att Finland nu också kan ge oss viss baskraft han andelen vindkraftverk eller solcellssnläggningsr öka ännu mer.

Läser Svenska Ingengörsakdemin rapport där man tittar på elbehovet framöver för industrin.

Industrin (Stål/Gruv/Cement/Mineral/Kemi) behöver 50 Twh mer el när vi går över tillfossilfritt.

Transport (Bil, Buss, Lastbil, Entreprenad, Jordbruk, Båt) landar på 40Twh

Kärnkraftbortfall 65 Twh

Summa, vi behöver minst 155 Twh vind/solkraft till mot idag.

Så om svenska kraftnät säger man kan klara 35 Twh oreglerat så behöver vi bygga ytterligare lagring/regelring för ytterligare 120 Twh om nätet ska fortsätta vara stabilt.

Ingen småpotatis vill jag säga..... visst kan vi hoppas på att våra grannländer ska fixa det åt oss, men det kan man ju inte lita på.
#1317086
Absolut ingen småpotatis. Men tidsspannet för det du tar upp är långt, och viss energi för det ovan går säkert att lösa med fossilfritt drivmedel.
Du behöver inte bygga lagring/reglering för 120tWh. Man behöver inte ha lagring för lika mycket som den oreglerade kraftkällan står för.
Jag tror att vi kommer se fler smarta lösningar för just reglering, främst nu i början korttidslagring för att utjämna toppar (vilket idag redan är lönsamt för många).
  • 1
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 99

Angående tankmätaren som lagt av, s&ari[…]

Lurad är väl ett starkt ord när det[…]

Har en Volvo 745a 89a. Å har bara kopplat in[…]

Så länge det är årsmodell 17[…]