940 B230FT - 97 startproblem

"Lucifi3r",visst har väl 940 -96 oc[…]

Svårstartad S70

Men Liquid Schwarz är klart bäst :-D Sk[…]

Att trampa pedalen i golvet (t.ex när man pum[…]

Temp. mätare

Mellan ca 95-105c rör sig nålen inte en[…]